Inredning med bred kompetens

Mälaröarnas nyheter åker ut till Vildloka design och träffar Maria Lovegård, som berättar om verksamheten, tankarna inför framtiden och sin syn på utvecklingen av Mälaröarna. 

Hur länge har du drivit företaget?

–Jag startade Vildloka design år 2015. Redan tidigt väcktes ett intresse för hur mycket vi människor påverkas av hur det ser ut i vår omgivning och det är något som jag hela tiden strävat efter att fler ska uppmärksamma.

Berätta lite om er verksamhet?

– Vildloka design är i grunden ett inredningsföretag men bredden i kompetens, följt av efterfrågan, har gjort att uppdragen idag omfattar all typ av interiör och exteriör formgivning.

– Det designas möbler, planlösningar, kök, badrum, platsbyggda inredningar, trädgårdslayout och görs ritningar av alla de slag. Många vill ha hjälp med bygglovshandlingar, då det ska byggas till exempel en attefallsbostad, en tillbyggnad eller altan.

– Den senaste tiden har det varit stor efterfrågan på att anpassa sitt hem för hemmakontor. Behovet av att organisera och skapa en lugn bas som fungerar både för avkoppling och arbete har ökat.

Var befinner sig företaget om fem år?

– Vid den tidpunkten har jag troligen utvecklat verksamheten med ett eller flera spännande samarbeten. Det blir fortsatt arbete med att förmedla vilket redskap inredning är för välmåendet och vilken magi man kan skapa med form, färger, material och ljussättning.

– Hur vi upplever byggnader och rumsmiljöer och att det faktiskt påverkar oss, i mycket större utsträckning än vad många tror, är något som kommer vara i fokus. En harmonisk atmosfär kan både öka vår prestation samt minska stress.

Hur ser era framtidsutsikter ut och vilka utmaningar står ni inför?

– Jag tror att både hushåll och företag kommer att fortsätta investera i fina miljöer. Samtidigt ligger det i tiden att vi ska äga färre saker och konsumera mindre. Jag tror det blir viktigt att visa att man kan förändra med små och kanske oväntade medel. Att till exempel renovera en gammal möbel som man tänkt slänga kan bli en riktig succé.

 Hur vill du se Färentuna utvecklas framöver?

– Jag skulle väldigt gärna vilja att den lantliga miljön bevaras och att det ställs fortsatta krav på utformning och arkitektur både i planprojekt med bostadsutveckling likväl som vid enskilda byggnationer. Det vackra landskapet här, med dess natur- och kulturvärden, kommer att skänka glädje till många under lång tid framåt och det behöver behandlas med varsamhet.

Till sist, vilket företag i kommunen vill du läsa om i tidningen?

– Lindisima, då jag vill att Mälaröborna ska uppmärksamma hantverket kring fotografi.

Läs också