Internetbaserad KBT-behandling

Internetbaserad KBT-behandling

Ekerö vårdcentral börjar inom kort erbjuda internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med psykisk ohälsa. Genom tjänsten ökar mottagningen tillgången på psykologiska behandlingar.

KBT över internet är ett behandlarstöd i självhjälpsformat där patienten tar del av skrivna instruktioner och själv, med stöd av psykolog eller psykoterapeut, genomför behandlingen kombinerat med regelbundna självbedömningar.

Metoden har funnits länge och en utvärdering som publicerats i Läkartidningen visade betydande hållbara förbättringar vid depression, paniksyndrom och socialt ångestsyndrom. Resultaten visade även att metoden är jämförbar med mottagningsbehandlingar.

– Vi ska komplettera vårt behandlingsutbud inom kort med den här möjligheten för de patienter som det är lämpligt för och som vill prova det, säger Anna Warensjö, legitimerad psykolog och psykoterapeut på Ekerö vårdcentral. Hon fortsätter:

  Att behandla patienter via webben är ett viktigt komplement till traditionella mottagningsbesök och att erbjuda internetterapi är ett led i att möjliggöra att fler patienter får tillgång till psykologisk behandling.

Under tiden har patienten behandlarstöd av psykolog eller psykoterapeut på veckobasis. Det sker elektroniskt via meddelande.

– Träffas man aldrig fysiskt?

– Jo, man träffas först i ett första bedömningssamtal där man skapar en relation. Därefter har man kommunikation via meddelanden och träffas några gånger under terapins gång och när terapin avslutas. Så det blir ungefär tre till fyra möten, i övrigt arbetar man med programmet själv hemma, förklarar Anna Warensjö.

Behandlingen lämpar sig för patienter med lätt till måttlig psykisk ohälsa, tydlig diagnos och som är motiverade till KBT-behandling och behandlaren bör också beakta patientens läskunnighet, IT-mognad och motivation. Exempel på områden som kan behandlas är depression, sömnbesvär, kost och motion samt alkohol- och tobaksvanor.

EWA LINNROS

Läs också