Intressant om svärdet på Kärsö

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

På Kärsö finns det sedan några år en hage med nötdjur och allt ser så fint och välordnat ut. Det som stör mig är marken mellan hagen och vägen där det är igenväxt och mycket sly. Att det dessutom finns ett svärd i berget som ingen ser och snart ingen som vet att det finns, tycker jag är lite synd. Men vem ansvarar för marken där, Trafikverket gissar jag.

– Enligt uppgift så är det Trafikverket som ansvarar för det området från vägen till Hagmarksstängslet. När det gäller ”svärdet i berget” har jag fått fram följande:

”På vägens södra sida finns minnesmärket ”Svärdet i berget”. Minnesmärket har flyttats en gång i samband med att vägen breddades på 1970-talet. Minnesmärket är mer en metallstaty och inget riktigt svärd som man har använt. Den ska symbolisera kunglig närvaro.” Jag har också hittat nedanstående kuriosa: 

”Kersö Wärdshus – Det kungliga sällskapet fortsatte invigningsfestligheterna och “beneventerades på Kersö-landet med ett Land-Spectacle ute på fria fältet”. Det var ett divertissement av Carl Michael Bellman, Värdshuset (eller Kersö Wärdshus), som uppfördes.  Nära Kärsöbron ristade Augustiorden den 19 augusti 1803 i berget och lät resa ett svärd till minnet av den 19 augusti 1772 (Gustav III inleder statskuppen 19 augusti 1772, reds anm.) De är nu lossprängda och fastmurade i bergskråningen, högt ovan vägen.” (Källa Bromma hembygdsförenings årsskrift 1987).

Vad hände med basketkorgen i borgenparken i Stenhamra? Den användes flitigt och är saknad.

– När Borgenparken byggdes om togs basketkorgen bort till förmån för andra aktiviteter. Utemiljöförvaltarna ska titta på möjligheten att sätta dit en ny men kan inte lova något.

Nu har vi USB-uttag till alla sittplatser på de nya bussarna, men inte stoppknappar smidigt anslutet till alla platser? Förhållandevis få använder USB-uttagen, men alla resenärer behöver kunna nå stoppknappen på ett så smidigt sätt som möjligt. Det är färre sittplatser och fler behöver stå, många gånger mer än en timme under rusningstrafik. Hur tänker man när det sägs att fler behöver åka kollektivt?

– Det är färre platser  på grund av  ”klass 2-krav” från SLL. Det innebär att det är  720 milimeter mellan stolarna istället för 680 milimeter. Exakt samma buss som de gamla hade också haft tre färre säten. De gamla bussarna hade också säten i ledpartiet och  det är inte längre tillåtet.  Det är nu fem 5 platser färre per buss vilket blir 52 jämfört med tidigare  57 platser. Det ska finnas minst en stoppknapp per dubbelsäte.

Toppen att vi har en så aktiv filmförening i kommunen som fixar så att vi kan se en massa bra film i Erskinsalen. Men gör något åt stolarna. Det är en pina att sitta där så länge som en film pågår. Det måste påverka även andra verksamheter.

– Jag håller med, de är lika hårda som kyrkbänkar. Jag ska prata med vår fastighetsförvaltare om det eventuellt finns planer för mjukare stoppning. Återkommer om detta till nästa program den 10 oktober.

EWA LINNROS

Läs också