Intresset för ridsporten exploderade under första pandemiåret

Mälaröarnas nyheter åker ut till Kungsberga ridskola och träffar Mikael Cederberg, som berättar om verksamheten, tankarna inför framtiden och sin syn på utvecklingen av Mälaröarna.

Hur länge har Kungsberga ridskola funnits och hur kom det sig att det blev en ridskola just här?

– Verksamheten med hästar startades 1967 av Sören Fridh som växte upp i Kungsberga och var sambo och pappa till oss som driver det nu. Ridskolan är ett familjeföretag där vi efterlevande fortsatte driva företaget efter att Sören gick bort 2016.

Hur många anställda är ni?

– Vi är tre delägare med hjälp av fyra fantastiska ridlärare.

Hur många hästar har ni totalt?

– Nu har vi 22 hästar som jobbar i verksamheten.

 Berätta om er verksamhet

– Vi har lektionsverksamhet sju dagar i veckan på alla nivåer. Vi prioriterar hästarnas välmående och att de får spendera mycket tid ute i hagarna. Där går de tillsammans och det ger harmoniska hästar som i sin tur ger en bra ridutbildning. Hästar är ju ett utpräglat flockdjur.

Kan vem som helst börja rida och vad krävs det för att kunna sköta om en häst?

– Vem som helst kan börja rida! Det krävs lite tålamod, envishet och att vara öppen för att man är nervös när man först börjar – det är alla! Om man är ärlig med hästen så får man det tillbaka.

Vad är det som utmärker er mot andra ridskolor?

– Vi är väldigt entusiastiska över nybörjare, både barn och vuxna. Att få vara det första steget i vad som blir för många ett livslångt intresse är fantastiskt! Vi håller även fast vid att ha ett lägre antal elever i varje grupp.

Hur ser era framtidsutsikter ut och vilka utmaningar står ni inför?

– Intresset för ridsporten exploderade under det första pandemiåret. Det har svalnat något sedan dess men är fortfarande starkt. 

 – Då vi ligger längst ut på Färingsö har trafikproblemen från Bromma till rondellen vid Ekerö blivit en utmaning tyvär. Vi har många ryttare från Brommaområdet på helgerna och köerna skapar problem för dem och för oss! 

 – En utmaning blir priset på foder. Hästarna äter en hel del ensilerat gräs under året och  konstgödsel, diesel och plast utgör den stora kostnaden i den foderproduktionen. 

Hur vill ni se Mälaröarna utvecklas framöver?

– Mer energi, tid och pengar på ridsporten i kommunen! Och gärna den utlovade färjan från Färingsö till Lövsta, det vore drömmen.

Till sist, vilket företag vill ni läsa om i tidningen?

– Zuzanna Krosny, Z Hovslageri.

Läs också