Invigning av Insperias lokaler

Invigning av Insperias lokaler

Först i världen att tillämpa metoden CPS inom LSS-verksamheter

Ekerö dagliga verksamhets enhet Insperia invigde sina nya lokaler den 3 mars. Ekerö kommun är också först ut att arbeta med Collaborative and Proactive Solutions (CPS), en arbetsmetod baserad på grunden ”Människor gör rätt om de kan”.

Insperia som tidigare var  beläget i Ekerö centrum, har nu fått nya lokaler vid Bryggavägen. Dessa invigdes med tal av kommundirektör Christina Hedberg. Det bjöds på körsång, alkoholfri skumpa, frukt, choklad och rundvisning av lokalerna.

– Jag har arbetat i Stockholms stad i 40 år och jag kan bara säga att Ekerö kommun har en helt fantastisk daglig verksamhet. Jag är så nöjd och glad, säger Eva Hjalmarsson, enhetschef sedan snart ett år på på Ekerö dagliga verksamhet.

Verksamheten är inriktad på sinnesstimulering, rörelseträning och sociala aktiviteter och är till för dem över 18 år med kognitiv funktionsvariation och som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om särskilt stöd, reds.anm.)

Verksamheten har åtta enheter med olika inriktningar och aktiviteter. Insperia är en av dessa enheter där man arbetar för att att öka arbetstagarnas självständighet, delaktighet, utveckling och inflytande över sina arbetsuppgifter och aktiviteter. Här finns digitala hjälpmedel och aktiviteter som bland annat iPad, datorer, VR-glasögon och projektorer. En verkstad inryms också i lokalerna.

– Arbetstagarna skruvar ner gamla datorer så har man det, tar vi gärna emot. Vi hjälper till med kuvertering, ja allt sådant som tar tid gör vi med glädje, säger Eva Hjalmarsson.

Ekerö är också den första kommunen i Sverige att implementera metoden CPS inom LSS-verksamheter, en metod som från början är utvecklad för barn. CPS är ett metodstöd inom lågaffektivt förhållningssätt som är att ”människor gör rätt om de kan” och är ett starkt

verktyg för att öka brukarnas delaktighet, självständighet och självbestämmande.

– Vi är först i världen med att jobba med den här metoden med målgruppen vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Ross Greene är psykolog och grundare av metoden, är jätteintresserad av hur det går och vill gärna se våra filmer, berättar Anna Kristensen, arbetsterapeut.

– Vi har fått fram så mycket positiva resultat. Det är fantastiskt, säger Eva Hjalmarsson.

FAKTA Ekerö dagliga verksamhet

Verksamheten är till för dem över 18 år med kognitiv funktionsvariation och som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om särskilt stöd.)

>> Verksamheten erbjuder aktiviteter i form av musik, konst, djurskötsel, olika typer av rörelseträning och sinnesstimulering, utevistelse, trädgårdsskötsel, företagsgrupp med mera.

>> Arbetstagare har också möjlighet att få olika former av kortare insatser så som musikterapi och hundterapi.

>> Unikt för Sverige och också i världen är att verksamheten arbetar med CPS-metoden. Metoden ger personalen verktyg för att göra arbetstagaren delaktig i de beslut som tas. CPS står för förebyggande  och problemlösande lösningar med mottot: ”Människor gör rätt om de kan”.

                                                                                                                                                                     Källa: Ekerö kommun

EWA LINNROS

Läs också