Jakten efter ett gåvobrev

På Ekerövallen ska småhusbebyggelse växa fram och första etappen beräknas klar till 2021. Men nu ryktas det om ett gammalt gåvobrev som gör gällande att marken är skänkt för att för all framtid vara en yta för rekreation.

Byggnationen av småhusbebyggelse på före detta Ekerövallen har stått still under en längre period. Men bostadsförsäljningen är igång och en första inflyttning beräknas till 2021.

Nu ryktas det om ett gammalt gåvobrev där byggnation på denna yta var utesluten. Vi skriver inte artiklar utifrån rykten, men just detta fick oss att tänka ”ingen rök utan eld”. Jakten på gåvobrevet var igång.

Först lite bakgrund. Marken tillhörde från början Ekebyhovs säteris ägor, som tillhörde familjen Ihre. I Jan Byströms bok ”Träkvista – Skärvik, en promenad med nedslag i historien och nuet”, kan man läsa om Ekerövallens tillkomst och också om bildandet av Ekerö IK 1921. ”En gammal hage, kallad Nordströms hage och ägd av Ihre, ställdes till klubbens förfogande.”

I Ekerö IK:s minnesanteckningar när klubben fyllde 15 år, kan man läsa följande: ”Är det verkligen så länge sedan som vi dåvarande ungdom i Träkvista med omnejd, med beslutsamhet i sinnet samt sågar, yxor, spett och spadar på ryggen, tågade åstad att förvandla den vackra så kallade Nordströms hage till en idrottsplats med härlig gräsmatta, avsett endast för smokinglir som det numera heter”.

Kanske var det då som ett gåvobrev upprättades.

Kommunen köpte marken 1965. Men kanske några handlingar försvunnit under åren. 2007 i samband med att man gjorde en upprustning av Träkvistavallen med den nya konstgräsplanen, beslutade kommunen att pröva förutsättningarna för ny småhusbebyggelse på Ekerövallen. Johan Hagland, tidigare chef för miljö- och stadsbyggnadskontoret, var med då planläggningen av Ekerövallen gjordes.

– Jag minns att det kan ha funnits något liknande, men när vi skulle planlägga Ekerövallen konstaterade vi att det inte var giltigt, berättar Johan Hagland.

I detaljplanehandlingarna kan man också läsa under historiken för tomten följande: ”1921 slöts kontrakt om nyttjande av marken för idrottsändamål.”

Detta innebär alltså att ett kontrakt har funnits, men kommunarkivarien har inte funnit något sådant. Därför är det också svårt att kontrollera om skrivelsen var giltig eller ej.

MN har också försökt finna brevet via folkrörelsearkivet som har hand om Ekerö IK:s arkiv och vi har också kontaktat  ättlingar i familjen Ihre, allt för att reda ut om det finns eller har funnits ett gåvobrev.

Så om allt detta är bara ”rök” och ingen eld vet vi fortfarande inte. Men om någon kommuninnevånare vet mer, kontakta oss gärna.

Bilden:

”Vi är på gång och Ekerövallen är vår arena” lyder bildtexten till bilden på Ekerö IK:s fotbollslag 1921, hämtat ur Jan Byströms bok ”Träkvista – Skärvik, en promenad med nedslag i historien och nuet”.

 Foto: Ekerö-Munsö hembygdsförenings arkiv

EWA LINNROS

Läs också