Janne driver på i båtklubben

Janne driver på i båtklubben

Den 21 november tog Ekerö båtklubbs Jan Björnsjö emot Svenska seglarförbundets utmärkelse ”Årets ideella ledare”. 
– Jag blev alldeles överväldigad när jag förstod att det inte var en intervju jag skulle göra, säger han.

Det som Jan Björnsjö trodde skulle vara en webbaserad intervju med Svenska seglarförbundet, visade sig snart vara en prisutdelning där han fick veta att han blivit utnämnd till ”Årets ideella ledare” efter att ha blivit nominerad av flera personer.

– Jag tror att förbundet också har sett hur klubben har utvecklats under senare år. Det gäller både hur barn- och ungdomsverksamheten har utvecklats, satsningen som vi gjort på tjejsegling och hur vi har arrangerat Allsvenskanseglingarna vid Jungfrusund. Vi tog också snabbt överarrangemanget för svenska mästerskapen i J/70 i år och höll dem vid Rastaholm, berättar han.

Han poängterar dock att han inte själv har ansvar för alla verksamheter, utan är mer av en initiativtagare och pådrivare som känner starkt för att se klubben växa, breddas och utvecklas i takt med att utmaningar och möjligheter uppstår.

– Redan när jag föddes på 60-talet var mina föräldrar med i Ekerö båtklubb som då var en mycket mindre klubb. Jag har seglat på Kyrkfjärden i hela mitt liv och älskar verkligen seglingen.

Alla de ideella arbetstimmar som Jan har lagt ner på klubben, tycker han att han får igen genom den glädje det ger att se hur den växer och blir en plats där människor samlas och trivs.

– När vi är ett helt gäng med Ekeröseglare som drar iväg ut på sjön, då trivs jag som bäst, säger han.

LO BÄCKLINDER

Motivering:
I Ekerö Båtklubb har Jan skapat en aktiv seglarkultur där senior- och juniorverksamhet växer med dubbla storleken från år till år. Jan har initierat seglarskola för yngre barn (7–14 år) och i år arrangerades tre veckoläger där cirka 60 barn gavs möjlighet att delta i seglarskola. På seniorsidan har Jan bidragit starkt till att klubben nu seglar fyra J/70 varav två ägs av Ekerö Båtklubb. Och en tjejsatsning är startad där en kvinnlig besättning seglar J/70 nationellt och internationellt. Med vision, ambition och goda värderingar har Jan skapat ett aktivt kappseglande på Ekerö som vänder sig till alla seglare från vana till nybörjare, unga och äldre, män och kvinnor.

Läs också