Johan Bergman berättar sin version

Hur gick det egentligen till när Johan Bergmans anställning som t.f. kommundirektör avslutades? Enligt Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande, slutade han frivilligt. Nu berättar Johan Bergman själv sin version.  

Det pågår förhandlingar mellan Johan Bergman och Ekerö kommun om en eventuell ersättning för den avslutade anställningen. 

Nu berättar Johan Bergman själv sin version. 

I förra veckan skickade han ett brev till kommunen där han berättar sin syn på händelseförloppet. Enligt Johan Bergman hölls möte med kommunstyrelsens ordförande, Johan Elfver, och andra partikollegor för att diskutera vägen framåt. Eftersom man inte visste vilka förslag de andra partierna skulle komma upp med på kommunstyrelsemötet diskuterades olika alternativ. I brevet skriver Johan Bergman att han föreslog att han själv skulle säga upp sig, villkorat med ett utköpsavtal med ”sex månaders lön samt intjänade förmåner”. Det går inte att ha olika uppfattningar om det och det finns ingen tvekan om det. KSO har hela tiden varit fullt medveten om det, skriver Johan Bergman. 

Uttalanden om att han skulle avgå på egen begäran utan någon som helst ersättning är både häpnadsväckande och totalt felaktigt, fortsätter han. 

  Vilken kommunal högre tjänsteman skulle självmant välja att lämna sitt välbetalda uppdrag på dagen utan någon som helst ekonomisk kompensation? frågar Johan Bergman retoriskt.  

Men Johan Elfver, kommunstyrelsens ordförande, håller fast vid sin uppfattning om att anställningen avslutades frivilligt. 

  Johan Bergman får ha sin uppfattning och vi har vår. Man kan uppfatta och uppleva saker på olika sätt utifrån de möten vi har haft med Johan Bergman. Men vi från förvaltningen, som var med på mötet, är alla överens om vad som sades. 

Under måndagens möte med kommunstyrelsen rapporterades att förhandlingen fortgår med målet att nå en förlikning. Att Johan Bergman nu berättar sin version är inte konstigt, tycker Johan Elfver. 

  I det här läget är det naturligt att vilja manifestera sin egna uppfattning. Det har han all rätt att göra.  

Med en månadslön på 140 000 kronor skulle kommunen kunna behöva ersätta Johan Bergman med 840 000 kronor. 

  Vi får se var det landar i. Men vår uppfattning är att han valde att sluta och efter det kom frågan om avgångsvederlag upp. För allas skull hoppas jag att det snart blir ett avslut så att vi kan komma vidare, säger Johan Elfver. 

Mälaröarnas nyheter har sökt Johan Bergman för kommentar utan att lyckas.

ANGELICA BERG

Läs också