Kanadagäss orsakar problem

Kanadagässen planterades in av jägare för knappa 100 år sedan. Nu är den talrika gåsen åter ett problem på Mälaröarna och kommunens viltvårdare bedriver därför skyddsjakt med lösa skott.

– Det är viktigt att i ett tidigt skede skrämma bort gässen, säger Olle Lagerholm, skyddsjägare.  

Som de flesta Mälaröbor vet har kommunen ett rikt djurliv med både rödlistade och talrika arter. En art som egentligen inte hör hemma i den svenska faunan är Kanadagåsen som togs till Sverige på 1930-talet.

– Jag vet knappt om den kan kallas som en invasiv art längre, den har varit här så länge, säger Olle Lagerholm som är en av åtta skyddsjägare inom Ekerö kommun.

Dessa gäss har på Mälaröarna varit ett återkommande problem, denna sommar är inget undantag.  Därför bedriver nu kommunen skyddsjakt på gässen som ökat rejält i antal senaste åren. 

– Det har gått bra hittills, vi har fokuserat på de större stränderna. Vid Lundhagen och Södran har vi använt lösplugg för att skrämma gässen. 

Det kan enligt Olle Lagerholm komma upp emot 200 gäss på besök till stränderna samtidigt. 

– Då är det viktigt att i ett tidigt skede skrämma bort dem. 

Det är i huvudsak Kanadagäss, men även vitkindad gås och grågås besöker kommunen, berättar Olle Lagerholm, som menar att alla dessa tre arter är på frammarsch.  

– Vitkindad gås har tidigare varit fridlyst, men nu får man jaga även den. Kanadagäss som uppträder i flock får man skyddsjaga, fortsätter Olle Lagerholm. 

Trots att han och sina jägarkollegor får skjuta är det något man inte nyttjat ännu fullt ut. 

– Det är svårt att jaga när folk är på stranden och badar, men första veckan sköt vi några stycken. När vi kan börja skjuta skarpt beror på när badsäsongen är över. 

Arbetet med att stöta bort gässen har hittills haft ett gott resultat. 

– Vid Lundhagen har det varit gåsfritt i flera veckor nu, men det är lite sämre på Södran då vi fick ett uppehåll på grund av boende i området, men efter det har vi hållit rent. 

Där gässen drar fram kan ibland vattnet bli otjänligt. 

– Vi Södran har det varit otjänligt vatten. Om det beror på gässen vet jag inte, säger Olle Lagerholm.

Var gässen tar vägen ärenligt Olle Lagerholm svårt att svara på. 

– När vi skrämmer bort gässen flyger de oftast en bit och sedan simmar det bortåt mot Hallunda och Botkyrka. Det bästa vore om gässen hittar vassvikar som ändå inte är badvänliga. Att de flyttar på sig är det viktigaste för oss. 

Johanna Söderlind är kommunikatör på kommunen och är väl medveten om problematiken med mycket Kanadagäss på kommunens stränder. 

– Just nu är vattnet tjänligt på både Södran och Lundhagen. Vi har tagit flera olika prover som har konstaterat det. 

Men så har det inte sett ut hela sommaren. 

– På Södran var det otjänligt ett tag och där har det också varit mycket Kanadagäss, som kan sprida ecoli-bakterier, säger Johanna Söderlind. 

Finns det ett konstaterat samband mellan det otjänliga vattnet och Kanadagässen?  

– Måste återkomma, svarar Johanna Söderlind. 

Kommunens miljöenhet meddelar senare: ”Det kan vara fåglar som orsakar de höga halterna, men tyvärr går det inte att säga exakta orsaken. Har det regnat kan regnvatten exempelvis dra med smuts etcetera och orsaka höga värden”.

ADAM KARLS JOHANSSON

Läs också