KF sa “ja” till tiggeriförbud

KF sa “ja” till tiggeriförbud

Den 10 mars fattade kommunfullmäktige beslut om att införa ett lokalt tiggeriförbud på offentliga platser. Med det blir Ekerö en av ett tjugotal kommuner som nu förbjudit ”aktiv och passiv insamling av pengar” utanför matbutiker och återvinningsstationer.

Tiggeriförbud har varit en het fråga i många kommuner under senaste åren. Historiskt sett har det varit förbjudet att tigga i Sverige under långa perioder, men i modern tid har frågan väckt mycket debatt. Vellinge blev först i Sverige med att införa ett lokalt tiggeriförbud i december 2018, efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som gjorde klart att ett sådant förbud var tillåtet. Därefter har ett tjugotal kommuner följt efter, bland annat Lidingö, Danderyd och Täby. En del av Stockholmskommunernas beslut har överklagats till förvaltningsrätten, men där fått avslag.

I Ekerö kommun fattade kommunstyrelsen beslut om att ändra de lokala ordningsföreskrifterna, för att kunna beivra tiggeri, med minsta möjliga marginal. Ordföranderösten avgjorde till slut, då ledamöterna röstade oavgjort. Nu ligger ärendet för handläggning hos länsstyrelsen, innan det kan träda i kraft.

I andra kommuner som infört liknande beslut, har det varit varierande resultat. På vissa ställen har det fungerat bra att efterleva och på andra har det varit svårare, då nya personer kommer till platsen eller för att man hittar nya sätt att be om ekonomiskt stöd.

– Vi vet att detta inte kommer vara ett prioriterat ärende för polisen och vi vet ju inte om det kommer nya personer, om vi avvisar de som finns här nu. Vi vet också efter kontakt med andra kommuner att det kan bli hårdare tryck på andra kommunala funktioner, som socialtjänsten till exempel. Som tur är rör det inte så många personer i vår kommun, säger Stefan Persson, kommunens säkerhetschef.

Nu avvaktar man alltså länsstyrelsens beslut, för att se om förbudet går igenom för att sedan vidta åtgärder mot de personer som faller inom ramen.

– Beslutet har inte trätt i kraft ännu, men när det gör det kommer vi göra en informationsinsats och berättar för dem som är berörda, så att de inte begår brott utan att veta om det. Det rör sig bara om mellan fem och sju personer i kommunen, så det kan vi hantera utan att det är särskilt resurskrävande, säger Anna Freij, kommunpolis.

Hon bekräftar också att polisen inte kommer prioritera att se till att förbudet efterlevs, men att de i möjligaste mån kommer avvisa personer som blivit uppmanade att avlägsna sig, men inte gjort det.

I samband med beslutet om tiggeriförbud ändrades även ytterligare punkter i kommunens lokala ordningsföreskrifterna. Till exempel blir det nu också förbjudet att avfyra fyrverkerier och liknande på offentlig plats utan tillstånd från polisen, annat än mellan klockan 23 och 01.30 på natten mellan nyårsafton och nyårsdagen. Likaså införs ett förbud mot att förtära alkohol på Träkvista och Skå idrottsplatser och att inneha kolsyrevapen, luftvapen och fjädervapen på offentliga platser utan polistillstånd.

LO BÄCKLINDER

Läs också