Kommunen backar i ranking

Svenskt näringslivs senaste ranking av företagsklimatet i landets kommuner backar Ekerö tio steg. Även om det finns förmildrande omständigheter säger näringslivschef Johan Elfver att man tar de försämrade resultaten på allvar och jobbar för att bli bättre.

När rankingen för företagsklimatet släpptes nyligen kunde man konstatera att Ekerö dalat från plats 182 till plats 192 bland Sveriges 290 kommuner. Rankingen baseras till två tredjedelar på hur 165 svarande företag betygsatt sin upplevelse av hur det är att driva företag på Ekerö när det kommer till kontakten med kommunen bland annat. Förutom enkätundersökningen används myndighetsstatistik som underlag för rankingen.

– Ekerö antog i våras en ny näringslivsstrategi där flera hundra företag fick vara med och säga sitt. Enkäten som rankingen grundar sig på låg ute i början av året och har således inte kunnat plocka upp några förändringssignaler. Min förhoppning är att vi ska få se ett lyft i enkäten de nästkommande åren. Då får vi se om Ekerö kommun inte bara antagit en strategi utan också efterlever den och fortsätter sträva mot att bli bättre, säger Anna Wallin, näringspolitisk rådgivare på Svenskt näringsliv. 

Under senaste tio åren har Ekerös placering gått från att som bäst ligga på plats 52 (2012) till årets placering som är den lägsta hittills. När man tittar närmare på de olika kategorierna är det främst i de som gäller kontakten med kommunen som rankingen är låg. Till exempel ligger Ekerö på plats 287 när det gäller ”Kommunens upphandling”. ”Tjänstemännens attityder till företagande” och ”Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare” rankas också lågt, med plats 278 respektive 270.

– Den återkoppling vi får från Svenskt näringsliv är väldigt viktig för oss i vårt förändringsarbete och vi har ett väldigt gott samarbete med dem. Det finns definitivt saker som vi måste arbeta med, men förändring tar tid och vi arbetar nu på att vår nya företagspolicy ska omsättas i praktisk handling, säger Johan Elfver, kommunens näringslivschef.

Han beskriver hur faktorer som rör tillsyn och tillstånd i relation till gruppen företag som verkar inom bygg- och fastighetsbranschen, är en av de särskilda målgrupper som man identifierat är missnöjda med sina kommunkontakter.

– Vi arbetar nu på att förtydliga syftet med våra olika samverkansformer med kommunens företagare. Det är också viktigt att vi är behjälpliga gentemot de olika företagarföreningarna som är verksamma i kommunen. Det är ju företagarna själva som är experter på att vara företagare och vet vad de behöver, säger Johan Elfver.

LO BÄCKLINDER

Läs också