Kommunen kallade till möte om trafikkaoset

Att de flesta Mälaröbor tröttnat på köerna på Ekerövägen råder ingen tvekan om. Nu har också kommunens representanter fått nog och kallade Trafikverket till ett extrainsatt möte om situationen.

Evighetslånga köer har blivit vardag för Mälaröborna sedan vägbygget på Ekerövägen inleddes. Men även representanter för Ekerö kommun är väl medvetna om den köproblematik som möter kommunens invånare varje dag. Det säger Johan Elfver, kommunstyrelsens nya ordförande och menar att det var anledningen till att man i förra veckan bjöd in Trafikverket till ett möte.

– Vi bjöd in dem för att bland annat prata om de tekniska problemen som har varit med Tappströmsbron och om hur problemen med framkomligheten påverkar våra invånares liv varje dag, säger han.

Han poängterar att Ekerö kommun driver dessa frågor på kontinuerliga möten med Trafikverket, men att kommunstyrelsen utifrån den senaste tidens händelser ansåg att det var dags för ett extrainsatt möte.

– Det var för såväl deras planering och lösningar skull som för att låta dem besvara sammanställda frågor från kommunstyrelsens ledamöter, säger Johan Elfver.

Den 7 juni träffade kommunstyrelsen Stefan Lindgren, avdelningschef, Joachim Jacobsson, projektledare från Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll och Anders Selström, projektchef för förbifarten. Regionchefen Helena Sundberg var också inbjuden men kunde inte delta.  

Representanterna från Trafikverket fick på mötet chansen att svara på de frågor ledamöterna hade skickat in som rörde ombyggnaden av Ekerövägen och exempelvis huruvida det skulle vara möjligt att ge kollektivtrafiken förtur under byggtiden och om det går att bygga en tillfällig bro för cyklister över Ekerövägen. 

“Vad gäller förtur för kollektivtrafiken så har Trafikverket återinfört kollektivkörfältet mellan Tappström och Lindö tunnel för att i möjligaste mån underlätta det kollektiva resandet. Men längs resterande del av vägen är det inte möjligt att ge kollektivtrafiken förtur”, skriver Maja Svae, kommunikatör på Trafikverket i ett mejl till Mälaröarnas nyheter. 

Inte heller någon tillfällig bro för gång- och cykeltrafikanter vid Drottningholm är aktuell att bygga eftersom det enligt Trafikverket skulle innebära ett oåterkalleligt intrång i världsarvet. 

“Att genomföra den typen av byggnation, tillfällig eller permanent, är inte möjligt”, skriver Maja Svae, men menar att Trafikverket däremot lovar att se över skyltningen på den tillfälliga gång- och cykelväg som byggts mellan Edeby och Tillflykten då det finns synpunkter på att vissa partier är branta med branta kurvor.  

Johan Elfver är nöjd med mötet och att kommunstyrelsen framfört och driver frågorna om framkomlighet från kommunens invånare mot Trafikverket. 

– Men uppfattning är att Trafikverket har förståelse för att man vill se förbättringar men att det inte är helt enkelt att såväl bredda väg 261 samt bygga en ny bro utan att det medför olägenheter, säger han och poängterar att frågorna som diskuterades kommer hanteras och följas upp

HELEN BJURBERG

Läs också