Kommunen stiger i mätning om företagsservice

I årets Nöjd kund index-undersökning ökar kommunens betyg inom företagsservice totalt sett, från index 69  förrförra året till 74 ifjol och tangerar då snittet i Sverige. Mätningen görs i samarbete med Stockholms Business Alliance och Sveriges kommuner och regioner.

– Det är väldigt glädjande att det förbättringsarbete som kommunen påbörjade 2020 har gett resultat. Vår näringslivsstrategi beslutades av kommunfullmäktige i april 2021 och sedan dess har vi jobbat ännu mer systematisk med näringslivsfrågorna. Vi genomför exempelvis dialog- och branschträffar och företagsbesök där både näringslivsenheten och stadsbyggnadsförvaltningen medverkar, säger Johan Elfver, näringslivschef och får med håll av Christina Hedberg, kommundirektör:

– Jag är glad och stolt över att vi i år har klättrat ordentligt mycket uppåt i rankingen och att vi även har en relativt stabil ökning över tid. De senaste åren har stadsbyggnadsförvaltningen satsat på att förbättra sin information, tillgänglighet, effektivitet och service något som vi kommer fortsätta med framöver.

Ekerö kommun får höga betyg inom bygglov (72), miljö- och hälsoskydd (78) samt livsmedelskontroll (79). I den sammanvägda bedömningen om företagsklimatet i hela Sverige rankas Ekerö på plats 104 av 290 (2021) jämfört med plats 151 (2020). Totalt i Stockholms Business Alliance-regionen med 55 medlemskommuner hamnar Ekerö på rankingplats 33.

Utöver denna mätning deltar även Ekerö kommun i Nyföretagarbarometern och Svenskt näringslivs undersökningar.

Nöjd kund index-undersökningen bygger på faktiska myndighetskontakter och mäter kundnöjdheten inom företagsservice. Rankinen tas fram totalt och för respektive myndighetsområde. Totalt har 79 företag, som hade myndighetskontakt med kommunen under 2021, svarat på frågor om hur nöjda de är med kommunens bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De myndighetsområden som omfattas av mätningen är brandskydd, serveringstillstånd, livsmedelskontroll, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och bygglov.

Läs också