Kommunen vill köpa hembygdsgården

Kommunen vill köpa hembygdsgården

I senaste numret av MN skriver vi om turerna kring försäljning av Adelsö hembygdsgård. Situationen har nu tagit en ny vändning och i ett ordförandeförslag till kommunstyrelsen, föreslås nu att kommunen ska nyttja sin hembudsrätt och köpa tillbaka gården.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) har tidigare muntligen meddelat Ekerö pastorat att kommunen inte kommer att nyttja hembudsrätten, vilket skulle innebära att hembygdsgården kan komma att säljas till en privat aktör. Men på kommunstyrelsens möte 9 juni, föreslogs i ett ordförandeförslag att kommunen nu ska nyttja hembudsrätten och ge Ekerö bostäder i uppdrag att genomföra förvärvet av Adelsö hembygdsgård från Ekerö pastorat.

– I den här frågan har vi velat fundera på vad som är bäst för oss, för kyrkan och framförallt för medborgarna ute på Adelsö. Vi har därför tittat över vilka möjligheter vi har. När det gäller kommunkassan är det viktigt att vi månar om våra kärnverksamheter som skola, vård och omsorg. Därför har vi tagit ett beslut att Ekerö bostäder har funktionerna för att kunna göra det här på ett bra sätt, säger Adam Reuterskiöld.

Förslaget röstades igenom, men oppositionsråd Hanna Svensson (S), Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) lämnade ett yttrande:

Nu tar kommunen, efter ett års kraftsamling från föreningar och engagerande öbor, sitt etiska och moraliska ansvar för Adelsö hembygdsgård då de avser använda sin återköpsrätt genom att låta Ekerö bostäder förvärva gården. I denna konstellation vill vi trycka extra på att öns föreningar, kommunen och Ekerö bostäder behöver skapa en gemensam struktur för samverkan. Och då inte bara vad gäller Hembygdsgården, utan hela Hovgårdsområdet. Om vi gemensamt kan samverka på ett vettigt sätt kommer det att gagna både Hovgården, idrottsplatsen, Hembygdsgården och det fantastiska kulturarv vi har på platsen kring Hembygdsgården. Genom att det skapas ett samarbete mellan parterna finns stora möjligheter för en vidareutveckling av Hovgårdområdet och en ypperlig chans att utveckla Världsarvet.”

Utöver hembudsrätten får kommunen enligt köpekontraktet som tecknades då kyrkan köpte gården från kommunen, köpa tillbaka hembygdsgården för en summa som motsvarar köpeskillingen då kyrkan köpte gården. Med andra ord köper kommunen tillbaka gården för 200 000 kronor.

– Jag var ordförande i tekniska nämnden då kyrkan köpte hembygdsgården. Då skrev jag in detta i kontraktet. Det är inte meningen att kyrkan ska tjäna pengar på att köpa och sälja fastigheter som från början är en donation, säger Adam Reuterskiöld.

Han är dock kritisk till att kyrkan inte skött underhållet av hembygdsgården.

– Vi skrev långa avtal med kyrkan om att vi skulle hyra tillbaka olika delar i fastigheten, för att kyrkan skulle kunna underhålla den. Men man har ju faktiskt inte gjort någonting på tio år och det tycker jag är förvånande. Vi har betalt en hyra som vida överstiger den driftskostnad man har för bara vatten och avlopp.

Jan-Hugo Nihlén, ordförande i kyrkofullmäktige i Ekerö pastorat, kommenterar:

– Det får stå för dem. Om kommunen uttrycker sig på det viset så får de hantera den frågan, säger Jan-Hugo Nihlén. Han vill inte kommentera kommunens förslag till beslut att utnyttja sin hembudsrätt före det att slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige. Detta sker 23 juni, det vill säga efter denna tidnings tryck.

EWA LINNROS

Läs också