Kommunen vill sälja ut lägenheter

Kommunen vill sälja ut lägenheter

Oppositionen kritisk – ”kommunalt behov av lägenheter finns”

Kommun-styrelsen har delegerat till kommunens fastighetschef att sälja fyra bostadsrätter då det inte finns ett kommunalt behov av dessa. Men i socialnämndens lokalförsörjningsplan kan man läsa att det är brist på lägenheter.

– Fastighetskontoret har en kontinuerlig dialog med socialförvaltningen om lokalförsörjningsplanen. Denna aktualiseras i vår kontinuerliga översyn av våra fastigheter och tillgångar där fastighetskontoret alltid bedömer behov och effektivt användande av kommunens resurser. Fastighetskontoret har i sin bedömning konstaterat att ett kommunalt behov inte föreligger för dessa bostäder, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Socialnämnden ansvarar för ett stort antal lägenheter för sociala ändamål som akutbostäder, tillfälliga kon-trakt och tränings- samt försökslägenheter inklusive anvisningsboenden. Möjligheter till boendekedjan har dock avstannat på grund av brist på lägenheter som kan anvisas till socialnämndens behov.

– Ja, socialnämnden behöver lägenheter i kommunen för att uppnå sina mål om till exempel självständighet, bekräftar  Kjell Öhrström (M), socialnämndens ordförande.

Hur kommer det sig då att kommunstyrelsen väljer att sälja fyra lägenheter till marknadsmässiga villkor då ”ett kommunalt behov av dessa ej föreligger”? Detta går tvärtemot det som framgår av socialnämndens behov av lägenheter.

– Äganderätten till lägenheterna har inget med det att göra. Försäljningen av de lägenheter som du nämner är i samförstånd mellan berörda kommunala funktioner. Jag ser med tillförsikt på den utveckling av Ekerö centrum som är på gång och som kommer att vara en viktig del av det som socialnämnden efterfrågat för att uppnå uppsatta mål och bedriva sitt uppdrag med hög kvalitet, säger  Kjell Öhrström.

Mälarökoalitionens partier är dock kritiska till försäljningen.

– Det finns kommunalt behov av lägenheter även om det exakt nu på sekunden inte finns någon som behöver en. Men väntar vi en månad så dyker behovet upp. Vi vet exempelvis att de som börjar bli mer självständiga och som ska flytta ut från gruppboenden, behöver lägenheter. Vi har stort behov av bostäder för fler och att sälja ut bostäder, skapar sämre förutsättningar för oss att ge människor ett boendealternativ, säger Hanna Svensson (S), oppositionsråd och tillägger:

  Jag tror att det här är ett sätt att fylla kommunkassan så att Ekeröalliansen får fina resultatsiffror, annars vågar de inte bygga badhus.

EWA LINNROS

Läs också