Kommunens resultat 16,4 miljoner +

Kommunens resultat 16,4 miljoner +

Årsredovisning och frågor kring Munsö skola på fullmäktige

Det blev ett förkortat fullmäktigemöte 21 april med endast 25 ledamöter på plats, detta för att minimera smittspridningsrisk. På agendan stod årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Mötet inleddes med frågor varav en handlade om planerna för att bygga äldreboende på Tranholmen. Hanna Svensson (S), oppositionsråd frågade kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M), om grannar kommer att höras inför bygglovet för boendet.

– De flesta grannarna har faktiskt redan fått information om det här, det är en del av bygglovsprocessen, svarade Adam Reuterskiöld.

– Men det jag undrar över är om ett grannhörande kommer att göras. Vad jag har hört är man inte så himla positiva till planerna i området, sa Hanna Svensson.

– Ja Hanna, vi kommer att sprida information, blev Adam Reuterskiölds svar. Hanna Svensson påpekade att det inte var svar på hennes fråga, men svaret blev fortfarande att information skulle ges längs processens gång.

Förslaget om att flytta skolverksamheten från Munsö skola till Sundby skola fördes på tal av många av ledamöterna i talarstolen under mötet. Ekeröalliansens representanter underströk att skolan inte ska läggas ned men att det i nuläget inte är hållbart, då elevunderlaget är för lågt. Mer om de olika partiernas reaktioner i ämnet på sidan…

Därefter var det dags för årsredovisningen. Kommunen har ettt positivt resultat på 16,4 miljoner kronor.

– Jag är väldigt stolt över att vi för femtonde året i följd, har uppnått ett positivt resultat. Vi har uppnått vårt mål om en procents överskott. Men det är inte alltid de ekonomiska siffrorna som är de viktigaste, utan det är också vad vi gör för pengarna. Överskottsmålet i sig ger en stabilitet och en långsiktighet som är viktig. Vi har  ganska mycket att göra framöver och då är det viktigt att vi kan göra de kommande investeringarna med en bibehållen, trygg ekonomisk förvaltning, sa Adam Reuterskiöld.

Trots förslaget om att skolverksamheten i Munsö skola ska förflyttas till Sundby skola, begär barn- och utbildningsnämnden av kommunstyrelsen i investeringsbudgeten att del av nämndens investeringsbudget för 2019 på 189 500 kronor för inköp av inventarier till matsalen i Munsö skola, överförs till 2020.

– Man blir lite förvirrad. Jag är inte jätteförtjust i beslutet att kanske lägga ner den här skolan, men ska det göras en investering på nästan 200 000 kronor på skolan? Jag vill bara förstå, det känns lite ologiskt, sa Hanna Svensson.

Adam Reuterskiöld replikerade:

– Hanna, för en gångs skull, lyssna. Munsö skola ska inte läggas ner. Vi överför verksamhet. De här barnen är för få för möjligheterna till att ge en god kvalitet på den pedagogiska undervisningen, det görs bättre på Sundby skola. Vi kommer att göra investeringar i Munsö skola för den ska finnas kvar. Vi kommer att göra de investeringar som verksamheten tycker är nödvändiga.

Kommunens årsredovisning finns tillgänglig på kommunen hemsida och för den som önskar att höra de efterföljande diskussionerna på fullmäktige, går det att beställa ljudfilen från mötet via kommunen.

EWA LINNROS

Läs också