Kontakt

REDAKTIONEN
Lo Bäcklinder, Ewa Linnros

ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg

KONTAKT
08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se
MN, Box 100, 178 22 Ekerö

ANNONSBOKNINGEN
SÄLJARE
Gertrud Appelqvist, Per Hansson, Laila Westerberg

KONTAKT
08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
MN, Box 100, 178 22 Ekerö