Kontakt

REDAKTIONEN
Helén Bjurberg, Lo Bäcklinder, Laila Westerberg

ANSVARIG UTGIVARE
Thomas Älgekrans

KONTAKT
08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se
MN, Box 100, 178 22 Ekerö

ANNONSBOKNINGEN
SÄLJARE
Gertrud Appelqvist, Per Hansson, Thomas Älgekrans

KONTAKT
08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
MN, Box 100, 178 22 Ekerö