Kraftig ökning av viltolyckor

Kraftig ökning av viltolyckor

Viltolyckorna fortsätter stiga på Mälaröarna. Under 2019 skedde 255 olyckor, en ökning från 2018 då siffran var 232. När det kommer till älgolyckorna har de dock minskat.

– Under 2019 har älgolyckorna gått ner från sjutton till sju och det beror på att det inte finns mycket älg här ute nu, säger Ebbe Karlsson, kontaktperson för Mälaröarnas jaktvårdskrets.

Han har precis sammanställt och analyserat resultaten av statistiken för viltolyckorna på Mälaröarna under det gångna året. Den lilla nedgång som syntes under 2018 är nu borta och siffrorna är högre än någonsin under de tio år som man fört denna typ av statistik.

Anledningen menar Ebbe Karlsson ligger hos bilisterna.

– Befolkningen ökar och det går alldeles för fort på vägarna. Vi gjorde en insats tillsammans med polisen för ett tag sedan där vi hade arrangerat en olycksplats ute på Färingsö, berättar han.

Efter några kilometer stoppades bilisterna och fick frågan om vad de upplevt och många av dem hade inte ens lagt märke till varningsskyltarna som de åkt förbi.

– Det var många som inte alls var uppmärksamma på vad de såg utmed vägen och vi stötte till och med på bilister som satt och åt med matlådan i knät.

Den största ökningen av olyckorna under 2019 står rådjuren för. Under 2018 var det 154 olyckor och 2019 hade det ökat till 185. Även dovhjortsolyckorna har ökat från en till fem. Dessa har dock alla skett på Munsö där en dovhjortstam har ökat kraftigt under senare åren.

När man tittar på kartan över var olyckorna inträffar är det vissa olycksplatser som dominerar. Vid Kärsösund på Munsö har en ökning av olyckor skett, likaså vid Troxhammar på Färingsö. Stavsund på Ekerö och på Husbyrakan på Munsö är också två platser som är extra olycksdrabbade.

Vildsvinsolyckorna ligger ganska stadigt kring ett 60-tal per år, sedan en kraftig ökning i mitten av 2010-talet. Även om det är svårt att säga säkert, då det är omöjligt att räkna djuren, har dock Ebbe Karlsson känslan att vildsvinsstammen ökar.

– Här i Skå har det inte varit så mycket vildsvin tidigare, men alldeles nyligen såg jag själv en flock med fyra vuxna djur och tjugofyra kultingar precis i närheten.

Ebbe Karlsson påminner också om vikten av att märka upp platsen och rapportera till polisen om man kört på ett djur. Detta är inte minst viktigt för att jägare ska kunna spåra ett skadat djur för att förhindra lidande.

– Vi har en välfungerande eftersöksorganisation i kommunen. Vi är 27 man med hundar som är utspridda över öarna och som är specialiserade på olika områden.

LO BÄCKLINDER

Läs också