Kulturministern och regiontoppar på besök

Kommunens två största partier har i valspurten tagit hjälp utifrån. Hanna Svensson (S) fick besök av kulturministern och Johan Elfver (M) besöktes av två regiontoppar. Kultur och trafik stod i fokus.  

Oppositionsrådet Hanna Svensson fick i valrörelsens slutskede besök av kulturministern Jeanette Gustafsdotter. 

– Ekerö är kanske ett av de få ställena i världen som har två världsarv inom samma kommun, säger Jeanette Gustafsdotter.

Förutom att prata om världsarven på Drottningholm och på Adelsö ville Jeanette Gustafsdotter lyfta vikten av ett fungerande förenings- och kulturliv.

– Hanna har berättat att föreningslivet har det tufft här ute med höga kostnader, det finns för få lokaler och de som finns är dyra, säger Jeanette Gustafsdotter. 

Det är en bild som det moderata kommunalrådet delvis håller med om. 

– Jag har hört den diskussionen om att det blivit dyrt inom föreningslivet, men jag delar inte den bilden, däremot håller jag med om att det finns en platsbrist, säger Johan Elfver.

Under kulturministerns visit blev det besök i valstugan, kulturskolan och på biblioteket. 

När Moderaterna fick besök utifrån var det istället regionens toppolitiker, trafikregionrådet och Kristoffer Tamson och regionstyrelsens ordförande Iréne Svenonius som pratade med väljare tillsammans med kommunalrådet Johan Elfver. 

– Vi vill göra det attraktivt att åka kollektivt och få ner biltrafiken, säger Johan Elfver som gärna ser fortsatt samarbete med moderaterna i regionen. 

Trafikregionrådet håller med: 

– Vi har en god relation med Ekerö kommun och vi kikar på hur vi kan utveckla trafiken på Ekerö. Vi vill ha en robust linje till Brommaplan, men även utöka båttrafiken, säger Kristoffer Tamson

Planer finns på att utveckla trafiken på pendelbåtlinje 89 genom att bland annat förlänga båten till Gamla stan och Slussen och en snabbåt ska testas nästa år på samma linje. För resenärerna innebär detta att resan   förkortas från 55 minuter till 25 minuter. Regionen testar återigen buss på Slagstafärjan.

– Vi tror på den bussen, men första försöket gjordes under pandemin, säger Tamson.

Iréne Svenonius, som just denna dag kom till Ekerö i en elbil ville också tillägga några saker kring trafiken. Hon poängterade att Ekerö är en kommun som växer med både invånare och bostäder. 

– Vardagen ska fungera för alla invånare som pendlar. Det gäller att ha ordning på finanserna, vi måste kunna bygga ut kollektivtrafiken så att den fungerar. Det är ett ansvar som vi moderater tagit i vår koalition under många år. S går till val på att inte en enda krona till ska lägga på kollektivtrafiken, säger Iréne Svenonius. 

Ett uttalande som Hanna Svensson bemöter på följande sätt. 

– Det är slöseriet Socialdemokraterna inte vill lägga en krona till på. Alla pengar som ska gå till kollektivtrafiken går inte dit, de går till dåliga upphandlingar och slöseri med konsulter, menar Hanna Svensson. 

Men Moderaterna får inte bara ris från Ekerös oppositionsråd. 

– Toppen om Mode-raterna vill satsa på kollektivtrafik och det är jättebra om de vill återinföra busslinje 350 till Fittja. Vi hoppas att den kan gå till Flemingsberg framöver. Men vi på Ekerö lider fortfarande av de stora neddragningarna som Tamson och Moderaterna i regionen gjorde 2015, säger Hanna Svensson som tycker att satsningarna inte räcker. 

– Det är fortfarande färre bussar trots att vi blivit fler jämfört med för sju år sedan. Det är dags att återställa trafiken och få tillbaka fler bussar i hela kommunen, säger Hanna Svensson. 

Däremot är hon helt enig med både regionen och kommunens moderater kring kollektiva lösningar i nya bostadsområden. 

– Jättebra att vi bygger ut kollektivtrafik i nya områden, säger Hanna Svensson. 

Däremot menar hon att vissa av Moderaternas förslag inte är några nya. 

– Gällande den nya bussdepån i Enlunda så togs en detaljplan fram för omkring tio år sedan. Den har också funnits i regionens investeringsbudget i flera år. 

Med andra ord, både oenighet och enighet från S och M i kommunen, Johan Elfver menar att det främst handlar om ideologi: 

– Jag som moderat är för 

valfrihet. Socialdemo-kraterna tycker jag prioriterar gång-, cykel – och kollektivtrafik i första hand. Hata inte bilen, älska kollektivtrafiken.

ADAM KARLS JOHANSSON

Läs också