Kuröns museum flyttar till Adelsö

När Frälsningsarmén la ner sin verksamhet på Kurön, behövde föremålen från öns museum hitta ett nytt hem. Adelsö hembygdslag har tagit emot guldkornen från behandlingshemmets över hundraåriga historia. 

Det är vacker väder när Stefan Qviberg och Anders Ellström från Adelsö hembygdslag möter upp för att visa upp de föremål från Kuröns museum, som fått sin nya hemvist hos dem på Adelsö.

– Vi blev väldigt glada när vi fick ta över allt, även om det var så mycket att det nästan kändes övermäktigt, säger Anders Ellström.

Allt började när ryktet om Kuröns avveckling nådde hembygdslaget på Adelsö. Stefan Qviberg var bland de som bekymrade sig över var öns museiföremål skulle hamna vid en försäljning och ringde helt sonika upp verksamhetschefen för Kurön för att fråga vad planen var. 

Det visade sig att Frälsningsarmén varken hade något intresse av att behålla några av de gamla föremålen eller någon plan för vad de skulle göra av dem, utan blev tacksamma för intresset och skänkte allt, utan undantag, till hembygdslaget. 

I maj var det dags att hämta hem alla föremål. Det krävdes sex personer från hembygdslaget och två från Kurön för att tömma museet på Kurön och köra alla saker med fyrhjuling till båten som tog dem över sjön och sedan vidare med traktorvagnen till förrådet på Adelsö där de nu är magasinerade.

– Men bilder, tavlor, dokument och annat ömtåligt har jag fått ta hem, säger Stefan Qviberg. 

Från verksamhetens hundraåriga historia finns allt från jordbruksföremål och snickeriverktyg till hantverk och konst.

– Mest spännande är den gedigna skomakarutrustningen som använts för att göra skor till de klienter som bott på ön, men det finns också fantastiska målningar och egensnidade föremål, som boende på Kurön tillverkat genom åren, säger Stefan Qviberg som tycker att man har ett ansvar att inte låta sådant förfaras.

Föremålen berättar både om en lång och välfungerande verksamhet som bedrivits på Kurön, men också delvis om öns historia ännu längre tillbaka i tiden och av bilder, dokument och saker går det att få en bild både av fornlämningar, drabbande livsöden och en vårdapparat som få känner till.

Adelsö hembygdslag har nu tagit på sig att värna om museiföremålen och låta dem komma allmänheten till del, men problemet är att de är trångbodda som de är. Ytorna i det egna museet, som ligger i anslutning till Café Hovgården, är små och rymmer inte mer än deras egna saker. 

– Vi kan ju drömma om större lokaler, men om de drömmarna blir besannade återstår att se, säger Anders Ellström och skrattar.

För att Mälaröborna ändå ska få ta del av Kuröns museiföremål finns en plan på att ordna en tillfällig utställning med temat Kurön, kanske i samband med den årliga hembygdsdagen på ön.

– Ett tanke är att vi hyr in oss på hembygdsgården, men hur detaljerna blir får vi se, säger Anders Ellström.

HELEN BJURBERG

Läs också