Låga siffror och stabilt läge

Låga siffror och stabilt läge

Fortsatt förhållandevis låg smittspridning och dödlighet, men några bekräftade fall i äldrevården, visar statistiken om läget kring coronaepidemin på Mälaröarna. Några goda effekter tycks det också komma ur situationen.

Totalt 51 insjuknade i covid-19 och 10 avlidna var de aktuellaste talen från Smittskydd Stockholm när denna tidning gick i tryck. Siffrorna släpps varje tisdag och visar så här långt att Ekerö kommun är förhållandevis förskonat från smittspridning, även om siffran bara talar om hur många som varit i kontakt med vården och testats positiva genom provtagning.

– Trots att det generellt sett är ett ansträngt läge i länet, så är det förhållandevis stabilt i vår kommun, säger Johan Elfver, kommunens press- och näringslivschef.

Han bekräftar att det, liksom på många andra håll i Sverige, även har förekommit bekräftade fall av covid-19 på kommunens äldreboenden, men att det handlar om få fall när man jämför med Stockholm i stort. Han berättar att berörda hålls underrättade via personal om anhöriga blir sjuka eller om smitta uppstår på avdelningen där brukaren bor.

– Just nu har vi dessutom säkrat upp när det gäller skyddsutrustning inom vården på kort sikt, men med längre perspektiv måste vi fortsätta att jobba hårt för att hitta lösningar.

Johan Elfver pekar på det positiva i att flera personer i kommunens äldreomsorg som varit sjuka i covid-19, har tillfrisknat trots att de tillhör riskgrupper. Att luftrummet ovanför Mälaröarna numera är i stort sett fritt från all den flygtrafik som annars brukar finnas där, är ytterligare en effekt som säkert uppfattas positivt av många.

På Ekerö vårdcentral kan man se att det tidigare försiktigt påbörjade arbetet med att erbjuda sina patienter videobesök, har fått en rejäl skjuts i och med coronaepidemin.

– Mellan september förra året och februari hade vi gjort 16 besök. Nu har vi mellan den 15 mars och 20 april haft 438 stycken. Vi är glatt överraskade över hur bra det faktiskt fungerar att hantera allt från hudåkommor till psykologsamtal på detta sätt, berättar verksamhetschef Sara Banegas.

Redan för ett par veckor sedan bokade vårdcentralen av alla sina rutinbesök och årskontroller, även drop in-mottagningen stängde igen. De som kontaktar mottagningen med infektionssymtom, bokas in för videobedömning innan man eventuellt gör besök på mottagningen.

I övrigt har kommunens krisledningsnämnd fattat beslut om att den som har hemtjänst beviljad av en annan kommun, inte kan räkna med att få det i Ekerö kommun, om man vistas här tillfälligt. Likaså har man bestämt att kommunens förskolor och skolor kommer att genomföra skolavslutningar utan vårdnadshavare eller släktingar på plats.

Som MN tidigare meddelat har också i stot sett alla kommande evenemang, som till exempel nationaldagsfirandet, ställts in. Nu meddelar även Mälaröarnas musikssällskap (MÄMUS) att de ställer in sin bokskogskonsert som var planerad till den 13 juni.

– Det är ju en traditionsenlig konsert sedan 30 år och vi är mycket ledsna över att inte kunna göra den i år, säger föreningens ordförande Eva Liljeros.

LO BÄCKLINDER

Läs också