Lågt antal sjuka i covid-19

Lågt antal sjuka i covid-19

Under sommaren har de totala svenska sjukdoms- och dödsfallstalen kopplade till Covid-19, fortsatt att sjunka och det gäller även Ekerö kommun. Beredskapen inför en eventuell ökning av antalet fall i samband med att skolor och arbete drar igång igen, är dock stor.

De senaste siffrorna för hur många mälaröbor som konstaterats vara smittade av Covid-19 är för vecka 32 och då var antalet 173 stycken. I takt med att de totala siffrorna för Sverige sjunkit har också redovisningen av siffror per kommun, lagts ner. Kommunens verksamheter har fungerat väl under sommaren och inför skolstarten tycks allt vara stabilt.

– Det har förvisso varit något trångt på badstränderna i kommunen, men i våra butiker och restauranger har det varit en hög efterlevnad av de nationella direktiven. På våra äldreboenden finns det ingen som är sjuk eller smittad i Covid-19. Med andra ord så har vi en mycket stabil beredskap i nuläget. Gällande möjlighet till hemtjänst för sommarboende så har den återinförts den 11 augusti, då våra ordinarie verksamheter inte är lika belastade nu eftersom läget har förbättrats till det bättre, berättar kommunens presschef Johan Elfver.

Vid denna tidnings tryckning gällde också fortfarande ett nationellt besöksförbud för utomstående inom äldreomsorgen, fram till den 31 augusti. Även om länsstyrelsen efterlyst besked från regeringen om huruvida förbudet ska fortsätta att gälla, har inget nytt beslut kommunicerats.

Även Ekerö vårdcentral kan berätta om en till största delar lugn sommar ur coronaperspektiv, med endast få provtagningar i samband med medicinska bedömingar.

– Under den senaste veckan har vi dock märkt av den så kallade vårdskulden som man har befarat ska komma. Det har varit en ganska dramatisk ökning av patienter med långdragna och varierande symptom, som trötthet och ont i kroppen till exempel, säger verksamhetschef Sara Banegas.

Inför en eventuell ökning av antalet covid-19-patienter under hösten, försöker hon och kollegorna att hålla kalendrarna öppna under början av hösten.

– Folkhälsomyndigheten har simulerat olika typer av scenarier som gör att vi kan tänka oss att det blir en ny sjukdomstopp under september månad, säger hon.

Vårdcentralens drop-in-mottagning hålls fortfarande stängd för att inte riskera att blanda eventuellt smittade patienter med friska.

– En del tycks utgå från att det här ska gå över, men det kommer det inte göra utan vi får ställa in oss på att vi kommer få leva ett bra tag med smittan. Därför är det viktigt att fortsätta tvätta händer, hålla avstånd och vidta försiktighetsåtgärder. För våra äldre och de som är i riskgrupper gäller det att de ska fortsätta att ta hand om sig och ta hjälp med att uträtta sina ärenden, säger Sara Banegas.

LO BÄCKLINDER

Läs också