Länets första utbrott

Den 22 mars upptäcktes länets första fall av fågelinfluensa som drabbat tamfåglar, på Färingsö.
– Det var en liten, privat besättning med ankor och höns som smittats, berättar Ann Jaconelli, länsveterinär på länsstyrelsen.

Djurägaren hade upptäckt en ovanligt hög dödlighet bland djuren och kontaktade därför Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för provtagning på fåglarna. Det konstaterades att djuren dött av fågelinfluensan och man tog beslut om att avliva alla djuren och sanera platsen där de levt.

– Eftersom det var en privat, liten besättning kvarstår skyddsnivå två. Hade det varit en stor besättning hade man höjt till skyddsnivå tre och skapat en säkerhetszon runt platsen, berättar Ann Jaconelli.

Tidigare har ett antal smittade vildfåglar upptäckts i Stockholmstrakten, men inga tama fåglar. I samband med smittan på Färingsö har dock länsstyrelsen informerat de fågelägare som de känner till på Mälaröarna.

– Det har tidigare inte varit lag på att man behöver rapportera in till Jordbruksverket om man har ett mindre antal höns, men den 21 april träder nya regler i kraft , som säger att alla djur, inklusive hobbyhöns ska registreras just för att vi ska kunna informera om smittor, säger Ann Jaconelli.

Hon beskriver även att reglerna i skyddsnivå två ser lite olika ut, beroende på djurhållningens omfattning och syfte.

– För den som har kommersiell djurhållning är kravet att de ska hålla djuren inomhus, men för den som har en hobbybesättning, gäller att de ska vara inhägnade. Vi rekommenderar även hobbyägaren att ha djuren inomhus eller under tak i rastgården, då smittan främst sker via fågelträck som kan komma in ovanifrån. Om fåglarna hålls ute i rastgård måste foder och vatten ges inomhus eller under tak så att det skyddas från att bli förorenat från vilda fåglars avföring.

Ann Jaconelli råder även fågelägare att ha särskilda skor och även gärna kläder, då de besöker sina fåglar, för att undvika smittspridning. Hennes råd till den som hittar döda fåglar i naturen är att kontakta SVA, men att skydda sig väl om man handskas med den även om smitta från djur till människa är ovanlig.

LO BÄCKLINDER

Läs också