Långa skolresor sedan flytten av årskurser från Munsö skola

Långa skolresor sedan flytten av årskurser från Munsö skola

Flytten av årskurserna tre till sex på Munsö skola har medfört långa och osäkra resor för skolbarnen som bor på Adelsö och Munsö.

För en del barn innebär det resor på en och en halv timme då tidtabellerna inte är anpassade till skoltiderna. Barn från årskullarna fyra och uppåt har inte heller rätt till skolskjuts.

Sivert Åkerljung (KD), ordförande i barn- och utbildningsnämnden (BUN) och  Love Bellinder, förälder till barn som tidigare gått på Munsö skola, diskuterade situationen i MN:s radioprogram God kväll Mälaröarna.

Barnen i årskurs tre till och med sex som tidigare skulle gått på Munsö skola, går nu bland annat på Sundby skola. De barn som inte har rätt till skolskjuts är hänvisade till SL-bussarna.

– För de flesta barnen har det blivit en och en halv timme och kanske två och en halv timme längre restid för de som bor längst ut på Adelsö. Då kör nämligen bussen på Adelsö ringväg åt fel håll och barnen får åka runt hela ön för att komma till färjeläget. Bara den resan tar runt 45 minuter att åka, berättade Love Bellinder.

Ett annat problem är att bussarna kan vara försenade eller att de är fulla. På grund av coronapandemin får inte alla alltid en plats på bussen.

– För ett par veckor sedan fick vi veta dels genom sociala medier och sedan även kommunstyrelsen, att det strulade med skolskjuts. Det som framförallt har brustit är skoltaxi. Utifrån mitt uppdrag som barn- och utbildningsnämndens ordförande, gav jag förvaltningen i uppdrag att se över det här, sa Sivert Åkerljung.

Varför tänkte man inte på detta problem när man tog beslutet om att flytta årskurserna från Munsö skola?

– Det pågår en pandemi och det är framförallt effekterna av den som har ställt till det när det gäller skoltaxi. De taxibolag som är upphandlade har gått i konkurs och de chaufförer som kan öarna, har blivit av med sina jobb, svarade Sivert Åkerljung och Love Bellinder kommenterade:

– Föräldragruppen påpekade däremot för nämnden att det kanske inte var rätt tillfälle att ta beslutet att flytta årskurserna just med tanke på pandemin.

– Vårt mål är självklart att göra det så bra som möjligt för barnen i deras nya skolor, sa Sivert Åkerljung.

– Då måste man erbjuda skolbuss även för dem som går i fyran, femman och sexan. Det blir väldigt otryggt att åka SL-buss. De flesta som jag har pratat med vill ha skolskjuts även för de som är äldre som idag inte har rätt till det. Dessutom skulle det minska restiden då skolbussarna anpassar sina tider efter skolschemat, svarade Love Bellinder.

Sivert Åkerljung lovade att ta med sig synpunkterna tillbaka till förvaltningen för att se över problemet.

– Jag tar jättegärna med mig de här tankarna i ett vidare planerande. Ett annat tips är att vårdnadshavare tar kontakt med skolan om det inte fungerar eller att man lämnar in synpunkter till förvaltningens klagomålshantering, då får vi reda på det på ett annat sätt.

EWA LINNROS

Läs också