”Lätt jobb att flytta Brostugan”

”Lätt jobb att flytta Brostugan”

Sammanslagningen av Färingsö och Ekerö kommun ligger i pipeline 1969. Det gäller även byggnationen av en ny Nockebybro, men det krävs en del specialprojekt för att få till det hela.

Direktör George Bergström, som 1969 ägt Brostugan på Kersön i 25 år, har lika lång tid oroat sig för dess öde kan man läsa i MN i augusti 1969.

Oron handlar om bygget av den nya Nockebybron. Tidigare har det omtalats att den 16,5 meter fyrfiliga bron med tillfarter som planeras, måste inkräkta på den mark där Brostugan ligger och värdshuset måste helt enkelt flyttas.

”Själva flyttningen, cirka 75 meter, göres med hjälp av rullar och på det området har man numera sådan rutin, att det knappast ens är nödvändigt att flytta ut möbler etcetera”.

I MN 1969 skrivs det också om en kommande sammanslagning av Ekerö och Färingsö kommun. Men vad ska kommunen heta? Buden är många: Ekerö, Mälarö, Mälaröarna och Birka.

Samarbetsnämnden beslutar efter lång diskussion att förorda det förstnämnda förslaget, alltså Ekerö. Motivationen är att ”Ekerö är ett utgammalt ortsbegrepp” och dessutom spar man pengar då företagen i ”gamla Ekerö” slipper trycka nya brevpapper och ändra adresser. ”Två folkpartister, ingenjör Sten Axelsson. Ekerö och handelsträdgårdsmästare Bertil Lööf, Svartsjö reserverade sig mot beslutet. De vill att den nya storkommunen ska heta Mälarö.”

Förberedelserna med sammanslagningen drar igång. ”Det nuvarande kommunalhuset vid Tappström räcker emellertid inte och man har att välja att bygga till detta, utrymme finns på tomten, eller att bygga en helt ny förvaltningsbyggnad.”

Det blev det första alternativet, kanske hade det varit bättre om man från start byggt ett nytt, större hus. För än idag är man trångbodd och kommunhuset rustas och byggs om, om och om igen.

EWA LINNROS

                                             

Läs också