Lena höll tal för drottningen

Vid en diplomeringsceremoni på Drottningholmsteatern den 17 september fick Lena Söderberg från Ekerö kommun företräda ett 80-tal Silviacertifierade biståndshandläggare och hålla tal för bland annat drottning Silvia. Väl förberedd pratade hon om vad som är viktigast att ha med sig i mötet med demenssjuka personer.

Vad handlade ditt tal om?

– Jag försökte sammanfatta det som jag lärt mig under utbildningen och berättade om hur viktigt det är att ha kunskap, hjärta och närhet med sig i mötet med dem som drabbats av demenssjukdom och deras anhöriga. Helt apropå fick jag också ett enskilt samtal med drottningen och vi pratade om betydelsen av att ha den här kunskapen för att vara trygg i sin yrkesroll.

Hur förberedde du dig?

– Jag hade tränat mycket på mitt tal och även tagit hjälp av en vän som är van vid offentliga framträdanden. Jag hade fått förhållningsregler kring att talet skulle vara fem minuter långt och inledas med ”Ers majestät drottningen, mina damer och herrar”, men i övrigt fick jag forma mitt tal som jag ville.

Hur jobbar du vidare efter utbildningen?

– Ekerö kommun satsar på kompetenslyft till personal på vård- och omsorgsboende som kommer att få Silviautbildning så att verksamheterna kan Silviahemscertifieras. De satsar också på att biståndshandläggarna på myndighetskontoret får samma utbildning. Kommunen har även blivit uttagen tillsammans med fyra andra kommuner till ett utvecklingsprojekt, som resulterat i att vi bland annat håller på att sjösätta en öppen verksamhet med fokus på tidigt stöd till personer med kognitiv sjukdom eller demenssjukdom och deras anhöriga.

LO BÄCKLINDER

Läs också