Liberalerna åter med i styret

De borgerliga partierna med Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Mode-raterna bildar majoritetsstyre för den kommande mandatperioden under namnet ”Mälaröalliansen”. 

Mälaröalliansen säger i ett uttalande att de sedan valet fört samtal om de sakpolitiska frågorna och har kommit överens om att bilda ett gemensamt styre för mandatperioden 2023  till 2026. Programförklaringen kommer först om ett par månader men det alliansen går ut med är: ”Vi vill tillsammans utveckla Mälaröarna genom att vara lyhörda för våra invånares initiativ, behov, och åsikter. Vi vill ta vara på våra styrkor och göra det bästa för att möta de utmaningar vi har. Något vi vill särskilt betona är att alla barn ska lyckas i skolan eftersom barnen är vår viktigaste investering för framtiden. Samhällsbyggnads-, trygghets- och klimatfrågorna kommer att få stor betydelse i arbetet.

Moderaterna:

– Jag ser fram emot fyra år av samarbete som inkluderar många moderata vallöften kring ledorden frihet, trygghet och hållbarhet där vi vill fortsätta tillsammans med våra borgerliga kollegor att ta ansvar för och utveckla hela kommunen. Vi har en lång och gemensam tradition av att utvecklingen ska ske med varsamhet och i takt med tiden. Genom att fortsätta ha en ansvarsfull ekonomisk politik står vi rustade för kommande utmaningar Samarbete och delaktighet är kärnan för vårt styre, säger Johan Elfver, kommunstyrelsens ordförande. 

Kristdemokraterna:

Sivert Åkerljung kommunalråd för Kristdemo-kraterna fortsätter:

– Vi Kristdemokrater är fortsatt med och tar ansvar i vårt borgerliga styre på Mälaröarna. Ekerö ska vara Sveriges bästa kommun att växa upp i och alla barn ska nå kunskapsmålen i skolan! Vi vill vara med och bygga ett Ekerö där människor åldras i trygghet och värdighet. Nu fortsätter vi Ekerös positiva utveckling med nya skolor, idrottshallar, och äldreboenden. Vi ska fortsatt vara en trygg och trivsam småstadskommun – Stockholms gröna lunga – med blandade upplåtelseformer och där gestaltningen av våra nya centrumområden ska ges stor vikt. Ett Ekerö med både valfrihet och trygghet, och där människovärdet alltid är större än pengavärdet

Liberalerna:

– Jag är glad att Liberalerna återkommer till styret så vi gemensamt med våra liberala och borgerliga kollegor kan sätta fart för att förverkliga våra vallöften, säger Fredrik Ohls, gruppledare   och fortsätter:

– Det handlar exempelvis om att värna och utveckla våra natur- och kulturmiljöer, bygga ett småskaligt och vackert Ekerö och Stenhamra centrum, ta täten i klimatomställningen, satsa på framkomlighet genom nya vägar, cykelvägar och busslinjer och inte minst bygga nya skolor och vårda de fastigheter vi redan har.

Centerpartiet:

Ove Wallin, kommunalråd kommenterar också nya samarbetet.

– Vi i Centerpartiet gick till val på att alla barn ska få lyckas i våra skolor, att vi ska vara en klimatneutral kommun 2040 och att vi ska ha Sveriges bästa småföretagarklimat. Och vi är mycket glada att alla dessa områden kommer få stort fokus under mandatperioden och utmynna i många konkreta förbättringar. Vi är glada att vi får möjlighet att fortsätta styra tillsammans med våra borgerliga kollegor och samtidigt stärker den liberala rösten när Liberalerna åter är med i styret. Vi är fortsatt ödmjuka inför det ansvar att styra en kommun innebär, och samtidigt är vi fulla av energi att få göra våra öar ännu bättre. Medborgarna ska känna sig stolta över vår kommun.

Socialdemokraterna:

– Vi har inte för avsikt att bilda någon ny koalition i opposition utan kommer att arbeta som enskilda partier, precis som tidigare. Att de som vill utgöra styret i kommunen inte presenterar något exakt politiskt program före december ser jag inte som något konstigt. Vi hoppas dock få information om hur den politiska organisationen ska läggas upp i god tid före mötet så även oppositionen kan planera politiska uppdrag.

Det säger oppositionsrådet Hanna Svensson (S), och lägger till:

– Nu när det finns ett förslag för ett styre i kommunen kommer även ett KF-presidium att kunna väljas. Vi har sedan länge varit öppna med att det är Inger Andersen som är vår kandidat, de andra partierna får själva presentera sina. De har inte varit öppna om detta med oss, vilket vi beklagar eftersom det är av vikt att det är en erfaren person som samtliga partier har förtroende för. 

Sverigedemokraterna:

Jimmy Fors (SD), gruppledare i Ekerö, säger så här: 

– Vi och S gick kraftigt framåt, så Mälaröborna ville ha något annat än ett trött styre som passerat bäst-före-datum. Vi kommer vara ett slagkraftigt oppositionsparti, det är där vi lägger tyngd, för att tydligt visa den positiva skillnaden i våra prioriteringar och vår proaktiva politik. 

– Vi är det enda konservativa alternativet, vilket blivit uppenbart. Att L åter tar plats i gamla alliansen, lägger jag ingen tyngd i, men jag kan tänka mig att framförallt Centern är lättade. Då slipper de bedriva politik som först måste diskuteras med oss, som fallet varit under hela förra mandatperioden, säger Jimmy Fors.

TONY GYLLENRAM

Läs också