Liberalernas gruppledare avgår

Liberalernas gruppledare avgår

Göran Hellmalm, Liberalerna Ekerös gruppledare sedan 2014, avgår efter 12 år i politiken och sex år som gruppledare.

– Jag har arbetat inom politiken i Ekerö kommun i 12 år och först varit vice ordförande, ordförande och sedan gruppledare för Liberalerna, såväl i styret med alliansen som i opposition. Nu är det två år kvar till valet 2022 och jag vill lämna tid åt min efterträdare att forma sin roll i god tid före valet, kommenterar Göran Hellmalm.

Det finns flera orsaker till att han väljer att ta detta beslut nu.

– Framför allt handlar detta om att jag som ensamstående pappa till tonårsbarn vill ha tid att vara mer närvarande under deras känsligaste år i livet. Att vara politiker kräver väldigt mycket tid och energi. Denna tid och energi vill jag ge till mina barn istället de närmsta åren.

Under Göran Hellmalms tid som gruppledare lämnade Liberalerna Ekerö 2016 ett mångårigt samarbete med Ekeröalliansen bestående av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Liberalerna gick till val 2018 som enskilt parti och har efter valet format Mälarökoalitionen med övriga oppositionspartier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Öpartiet i kommunen.

– Vi upplevde att Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet mer och mer frångått det som det politiska förtroendet faktiskt handlar om, att lyssna på medborgarna. Det var viktigt för oss som liberalt parti att stå upp för väljarnas vilja om än i opposition, säger Göran Hellmalm.

Liberalernas uppbrott från alliansen gav utdelning och partiet ökade sitt väljarstöd kraftigt i valet 2018 och var den kommun i Stockholms län där partiet ökade mest, från 8 procent till 12 procent av rösterna.

– Jag tror att vår framgång i valet delvis berodde på att vi lyssnat på väljarna och att vi tagit ställning i några viktiga lokala frågor. Vårt krav på att kommunalisera Sveriges två största vägföreningar Närlunda och Stockby är ett exempel. Att vi tog ställning mot utförsäljning av Sanduddens skola ett annat. Men jag tror också att en del i vår framgång var att vara ideologiskt tydliga. Vi tog väldigt tydligt avstånd från Sverigedemokraterna och andra partier som med enkla förklaringar försökte skylla Ekerö kommuns problem på andra som nyanlända, SL eller staten. Vi stod upp för att alla individer ska ha samma rättigheter och möjligheter i vår fina kommun.

Göran Hellmalm kommer med omedelbar verkan lämna sitt uppdrag som gruppledare, men han behåller sin plats i kommunfullmäktige.

– Att vara folkvald till kommunfullmäktige är ett förtroende som ekeröborna gett mig och detta förtroende värnar jag med stor ödmjukhet och respekt. Därför har jag valt att behålla min plats och därmed min röst i fullmäktige mandatperioden ut. De väljare som lagt sin röst på mig för mandatperioden fram till 2022 ska kunna lita på att jag alltid kommer att föra deras talan i kommunens högsta beslutande organ. Dock är det inte självklart att jag samarbetar med Liberalerna lokalt när det kommer till enskilda beslut, min lojalitet ligger hos medborgarna som valt mig samt till den liberala ideologin, säger Göran Hellmalm.

Till tillförordnad gruppledare under en övergångsperiod har Liberalerna valt Fredrik Ohls. Tillsammans med föreningsordföranden Hans Henriksen och politiske sekreteraren Alexander Lind af Hageby, hanterar de den närmsta tiden tills de fått en permanent ny lösning på plats. Politisk innebär Göran Hellmalms avhopp som gruppledare inga nya vägval för Liberalerna Ekerö och partiets samarbete inom Mälarökoalitionen ligger fast.

EWA LINNROS

Läs också