Lind uppmärksammade bristen på idrottshallar

När före detta idrottsministern Amanda Lind (MP) såg ett inlägg på Facebook om hallbristen på Ekerö, tog hon genast kontakt och ville ha ett möte. En vecka senare träffades hon, Johanna Eriksson som skrivit inlägget och representanter för flera olika idrottsföreningar för ett möte i Ekerö IK:s lokaler.

Att det är brist på tider i kommunens sporthallar torde vara ett välkänt faktum för de flesta Mälaröbor, men för dem som jobbar med verksamheterna i de respektive idrotterna, är problemet som allra störst. När Johanna Eriksson, sportchef för Ekerö IK innebandy, kunde konstatera att sektionen fått ytterligare sänkning av fördelad tid i hallar med 11,5 timmar till hösten, skrev hon ett öppet brev till politiker och andra makthavare på Facebook. Där beskrev hon bland annat sin frustration över att ungdomar i så ung ålder som elva år, ska behöva träna till elva på kvällarna och att detta resulterar i att många släpper idrotten.

Amanda Lind fick syn på inlägget och initierade ett möte som kom att äga rum den 31 maj. Tillsammans med lokala partikollegor fick hon bland annat besöka Skå IP och Mälaröhallen. Lite senare träffade hon företrädare för lokala idrottsföreningar, som alla vittnade om hur hallbristen påverkar deras verksamheter.

– När jag läste det du skrivit kände jag att de här frågorna inte får tappas bort i valet och därför tog jag kontakt. Det är en viktig faktor för såväl folkhälsan som att ungdomar ska ha meningsfull sysselsättning, sa hon.

Därefter fick hon höra de olika föreningarna berätta om många av de problem som de upplever, förutom att bristen på halltider skapar köer för dem som vill börja träna. Det gällde bland annat hur träpanelerna i Mälaröhallen är så känsliga att det inte går att utöva alla idrotter där, att hallen dessutom är en halv meter för kort för att räcka till två fullstora planer. Att klämma in alltför många deltagare i ungdomsidrottens grupper, är ytterligare något som representanterna upplevde som negativt, då det medför svårigheter för ledarna att ge varje individ uppmärksamhet till exempel.

Underhållet av hallarna var också en fråga som togs upp och flera av de närvarande berättade om hur eftersatt underhåll och brist på underhållsplaner skapar problem med ventilation och annat.

Amanda Lind visade stort intresse för den konkreta verkligheten i kommunen och försökte skilja ut de frågor som ligger på en statlig nivå och inte är direkt kopplade till kommunen. Framförallt menade hon att det är viktigt att ha med sig planeringar för idrottsanläggningar i ett tidigt stadium.

– Man kan inte bara bygga bostäder, man måste bygga livsmiljöer, sa hon.

Johanna Eriksson uppskattar att frågan hon väckt får uppmärksamhet och hoppas att det leder till en förbättring.

– Det känns bra att problemet uppmärksammas, men det behöver också bli en förändring. Min förhoppning är att vi framöver ska få större möjligheter för alla att utöva idrott på Mälaröarna, sa Johanna Eriksson direkt efter mötet.

LO BÄCKLINDER

Läs också