”Livligt” kommunfullmäktige

Olika syn på fjolårets skattesänkning, SD och M i het debatt om skolmaten och ordföranden i Ekerö bostäder fick spontana applåder i kyrkan. Det var en del av innehållet under senaste fullmäktige. 

Den fråga som på förhand förväntades skapa en del diskussioner var den om detaljplanen för Sanduddens skola. Visserligen klubbades den utan större debatt på kommunstyrelsen men fullmäktige är ändå en annan arena.

Oppositionsrådet Hanna Svensson (S) beklagade att man inte hade gjort rätt från början i frågan om ett par oklara frågor i planen. Hade de lösts tidigare, och inte behövt bli en process i domstol, hade man inte tvingats vänta ett år till och nu behandla frågan om detaljplanen igen. Men Hanna Svensson menade att skolan verkligen behöver förbättras eftersom den har en rad olika brister.  Skolgården beskrev hon som en ”varm bunker” sommartid.

Frida Tamker (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, höll med Hanna Svensson om bristerna på Sanduddens skola, men såg fram emot den nya matsalen och idrottshall.

– Dessutom behövs det nya platser på högstadiet eftersom det är fullt i Träkvista och Tappström, sa Frida Tamker.

Men hon hyste ingen större oro för ökad trafik i området eftersom många barnfamiljer redan bor i området.

Den åsikten delade inte Jimmy Fors (SD) och Fredrik Zandrén (MP), båda gruppledare.

– Jag ser här i planen att det är planerat för 20 moppeplatser. Med tanke på hur pass få högstadieelever som numera tar sig fram på cykel och mer på bensindrivna fordon så behöver antalet moppeplatser ses över, var Jimmy Fors råd.

Fredrik Zandrén befarade ett trafikkaos när skolan ska ha plats för 900 elever. Därför ville MP att detaljplanen skulle tillåta färre antal elever. Desirée Björk (Ö) ansåg att skolan ska ha plats för högst 600 elever. Men fullmäktige beslutade att anta detaljplanen, men MP och Ö reserverade sig skriftligt mot beslutet.

Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande, konstaterade under det som handlade om årsredovisningen av förra året, att kommunen under 18 år haft ekonomiskt överskott och att kommunen står rustad även för framtida utmaningar.

Det fick Hanna Svensson att undra hur det skulle ha sett ut om man använt en del av detta överskott till att underhålla slitna lokaler och allt annat som kommunen ansvarar för.

– Det är bra att vi haft överskott, men det är litet att kissa i brallan. Att nu satsa på att bygga ut när vi går mot tuffare tider, sa Hanna Svensson, som också ifrågasatte meningen med att sänka kommunalskatten förra året. 

Jimmy Fors konstaterade att styret var en total katastrof när det inte kunde dansa intakt tillsammans. Det fick Johan Elfver att efter en paus replikera med att det inte alls var frågan om att dansa eller tälta tillsammans utan att berätta om hur Mälaralliansen använt Ekeröbornas skattepengar.

Fredrik Zandrén var inte imponerad av Johan Elfvers tal. Han befarade att demokratin i kommun var i fara med tanke på hur M agerade kring tillsättandet av ny kommundirektör.

– Ni fattar beslut bakom stängda dörrar istället för att vara öppna, inte minst mot kommunens medborgare. Det hoppas vi även M kan ställa sig bakom. 

När Johan Elfver åter ställde sig i ena talarstolen betonade han hur viktigt det är att prioritera i en kommunal budget, men han höll med Hanna Svensson om att underhåll av fastigheter måste förbättras.

– Det har du helt rätt i, underhållet måste bli bättre. Det har inte varit bra, och det finns massor att göra, sa Johan Elfver.

– Ja, vi håller ju med varandra om pengarna, skattepengarna, ska gå tillbaka till medborgarna, till bland annat verksamhet och personal i kommunen, men vi skiljer oss ändå åt, sa Hanna Svensson.

Men det fanns också utrymme för beröm. Per Sjödin (S) berömde socialnämndens årsredovisning och det fantastiska arbete som personalen i verksamheten gör.

– Men hade vi styrt hade vi haft andra politiska mål, sa Per Sjödin och nämnde den höga andelen timanställda inom äldreomsorgen. Han berättade om en kartläggning som gjorts. Den visade att kommunen ligger i botten i fråga om andelen timanställda och andelen som jobbar heltid. 

– Det vill vi Socialdemokrater ändra på, avrundade Per Sjödin sitt inlägg med.

Revisionsrapporterna för 2022 var i stort sett bra, men Thomas Brännström (S), revisorernas ordförande, konstaterade att det fanns brister:

Vissa nämnder hade satt upp mål om att följa upp verksamheten vid ett visst antal tillfällen men inte gjort det. Dessutom hade kommunstyrelsen, enligt Thomas Brännström, inte vidtagit de åtgärder som fanns i de lämnade rekommendationer för leverantörsregister och utbetalningar till leverantörer.

Till slut blev det en het debatt mellan Jimmy Fors och Frida Tamker om en SD-motion om ett koncept för mat och välmående för bland annat unga och äldre på Mälaröarna.

– Men Ekeröalliansen har redan infört ett liknande koncept och det har anställts en måltidsekolog som har koll på läget så vi väljer att avslå motionen, sa Frida Tamker vars svar fick Jimmy Fors att ifrågasätta kvaliteten bakom dåvarande Ekeröalliansens koncept.

Slutligen fick Ingemar Hertz en applåd som var nära att lyfta taket till kyrkan. Han har suttit som ordförande i Ekerö bostäder i 20 år men tackade nu för sig. Applåderna fick honom att ta trappstegen ner från talarstolen betydligt lättare än uppför.

TONY GYLLENRAM

Läs också