Lovöbor utan infartsparkering

Lovöbor utan infartsparkering

Sedan det att karusellplan i Drottningholm avgiftsbelagts, har lovöborna haft en temporär infartsparkering vid Kungsgården. Men den 1 mars drog slottsförvaltningen in denna parkering och lovöborna står nu utan alternativ.

Kommunen lovade att en permanent infartsparkering på Lovön skulle ordnas. Det gick dock inte igenom då den tänkta platsen för parkeringen, fotbollsplan vid Drottningholmsskolan, väckte protester och bygglovet för parkeringen gick inte igenom.

– Kommunen har ordnat gratis infartsparkering för boende på Ekerö och Färingsö, men för oss på Lovön tar de inget ansvar. Kan inte vi parkera vid Ekerövägen, på Lovön så blir konsekvensen att vi behöver köra in till Brommaplan eller längre. Alternativt köra en mil åt fel håll för att parkera ute på Ekerö. Hur kan en kommun som säger sig vilja agera för hållbarhet tycka att det är en rimlig lösning?, frågar sig Lovöbon Marja Wolpher.

Tjänstemännen på kommunens teknik- och exploateringskontor har haft en tät kontakt med både Statens fastighetsverket och slottsförvaltningen.

– Jag tror att man har hittat en eventuell lösning vid Drottningholms skola intill återvinningsstationen, säger Johan Elfver, kommunens press- och näringslivschef.

– Kommunen har stor förståelse för lovöbornas situation och man har absolut inte lämnat det därhän. Men det är en process som pågår med många delar som ska falla på plats, allt från att komma överens med markägaren till att söka bygglov för åtgärden. Det måste göras enligt lag och ordning men självklart är det angeläget att det ska ske skyndsamt.

EWA LINNROS

Läs också