M + L + SD = SANT – MEN ÄN ÄR INGET KLART

Vågmästaren SD valde M. Under dagen undertecknade M och SD ett samarbetsavtal som ger det rådande styret fortsatt majoritet – ett avtal som L inte har sett. Men kommunfullmäktige valde att återremittera ärendet.

Det fortsätter att storma i politiken på Ekerö. Under kvällens kommunfullmäktige framkom att M och SD undertecknat ett samarbetsavtal, Ekeröavtalet, ett avtal som L säger sig inte ha sett.

– Det är bra för både nutid och framtid. Grattis till Mälaröborna som nu får ta del av sund och klok SD-politik, sa Jimmy Fors (SD).

Med stöd av SD får M och L majoritet i kommunfullmäktige och Johan Elfver, kommunstyrelsens ordförande, vill nu blicka framåt.

– Vi har ett stort ansvar gentemot väljarna att genomföra den politik vi gått till val med, sa han.

Men på kvällens möte yrkade Hanna Svensson, (S) på att ärendet skulle återremitteras och istället tas upp på nästa kommunfullmäktige.

– Det här måste tas på allvar. Det är ingen lekstuga utan det är vår framtid det handlar om. Ett sådant här beslut ska vara ordentligt genomtänkt, sa hon.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet. Den 12 juni fattas beslut om hur Ekerö ska styras.

ANGELICA BERG

Läs också