Mäktig utbyggnad av Svanängens idrottsplats

Eldsjälarna vill bygga ett nytt sportscentrum och allt från bostäder och äldreboende, till förskola och gymnasium. Man hoppas på ett rejält lyft för Färingsö.

MN kan nu avslöja planerna på ett område som åtminstone på idéstadiet är något av det mest omfattande som varit på tal på Färingsö.

Skisserna visar inte bara ett stort idrottscentrum med plats för både handboll, futsal och innebandy. Där finns också utrymme för judo och andra kampsporter. Dessutom ingår en hall för gymnastik i projektet. 

– Det handlar kort sagt om en multisportarena i ordets rätta bemärkelse. Det blir en multihall för dels de idrotter som redan finns i Skå IK men även många andra, säger Jelena Larsson, arkitekten bakom skisserna och övrig beskrivning.

I planen finns det dessutom också plats för nya olika typer av bostäder, äldreboende och ett bevarande av festplatsen. Ett idrottsgymnasium är en del i satsningen. Totalt äger Skå IK cirka 77 000 kvadratmeter mark som föreningen avser att använda för bland annat bostadsändamål. Självklart ska både idrottshallar och bostadsområde vara anpassat för personer med funktionsvariationer. 

Hur ska då allt finansieras? Jo, Skå IK och bygdegård vill använda sin mark som ett betalningsmedel i en affär med kommunen.

– Vi vill delfinansiera satsningen genom att låta kommunen alternativt Ekerö bostäder ta över marken för att bygga bostäder, äldreboende med mera. Sportcentrumet utvidgas på Skå IK:s befintliga idrottsytor. Det handlar om en ömsesidig befruktande affär, säger Björn Osberg, ordförande i Skå IK.

Jelena Larsson betonar hur viktig inte minst multihallen blir.

– Multihallens publika kapacitet betyder mycket rent generellt och det går även att ordna evenemang. Sådant finns inte på Ekerö idag men det behövs eftersom Skå IK är en förening som står för både idrott och kultur, säger Jelena Larsson.

I förra veckan besökte en närmast lyrisk Björn Osberg tillsammans med Skå IK:s styrelse Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande, och några andra för att presentera planerna för första gången. 

Björn Osberg fick inga direkta löften men Johan Elfver är imponerad över arbetet som lagts ned.

– Det är sällan man ser sådana här genomarbetade projekt. Vi får se vad som händer efter valet, hur budgeten ser ut och vad som är praktiskt möjligt, sa Johan Elfver under en paus på kommunfullmäktige. 

Björn Osberg påpekar hur viktigt hela projektet är för Färingsö.

– Idén har nog funnits i ett tiotal år men denna visionsplan har tagits fram under sommaren. Vi hoppas ju att kommunen vill vara med på tåget. Och vi hoppas också på ett brett folkligt stöd, inte minst på Färingsö. 

TONY GYLLENRAM

Läs också