Mälaröarnas nyheters partiutfrågning

MN kommer i vårt radioprogram att intervjua samtliga partier i kommunen och ta reda på vad de lyckats genomföra denna mandatperiod, vad de tänker driva för frågor för kommande mandatperiod. Denna gång är det Socialdemokraternas Hanna Svenssons tur.

Vad har varit bra denna mandatperiod?

– Att vi inte sålt ut Sanduddens skola och att så många har engagerat sig, framförallt när det gäller både Sanduddens men också när det gäller flytten av Ekebyhovs skolas högstadium. Sedan behöver inte engagemang alltid skapas av missnöje utan även när det gäller positiva saker.

Vad har varit dåligt?

– Det är att man har försökt att sälja ut Ekerö bostäder en tredje gång, den här gången rörde det inte hela bolaget men dock 49 procent.

Socialdemokraterna är ett oppositionsparti. Hur mycket kan ni påverka i kommunen?

– Ibland känns det som det är alldeles för lite, men det är klart att vi kan påverka. Jag gör många studiebesök hos företagare, föreningar och i våra egna verksamheter.  Jag är också heltidspolitiker och sitter i kommunhuset, jag har kontakter och det i sig är en maktfaktor att veta vem man ska vända sig till när man har en fråga så att jag kan forska vidare och ta reda på hur saker fungerar i kommunen och kanske ifrågasätta, innan beslut ska tas.

Vilken är Socialdemokraternas hjärtefråga?

– Barn och unga. Vi är en barnrik kommun och alla barnen ska få plats. Vi vill inte sälja ut någon befintlig skola och jag vill bygga fler skolor. Vi måste ha minst en centrumnära skola i planeringen och det finns behov att börja planera nästa nu. Vi har alldeles för stora barngrupper idag och klasserna är jättestora. Det viktiga är att det finns plats för alla och att det inte är grupper på 25 till 35 barn.

Ungdomsläget på öarna har senaste tiden varit oroligt. Vad tänker ni kring det?

– Det är för få vuxna ute och då blir ungdomarna väldigt ensamma. Vi som är vuxna måste ut mera och försöka samordna detta med olika parter i samhället. Vi har pratat med kyrkan i Stenhamra som ställer upp, men de kan inte göra det här själva. Då kanske vi från kommunen kan ha någon anställd och så har vi föräldraföreningar. Det går att ordna. Men sedan får man inte heller lägga ner ungdomsverksamheter som Fabriken nu till exempel.

Hur går tankarna kring trafik?

– Den fjärde filen som ska byggas är jättebra, men det löser inte hela problematiken. Vi måste ha bättre kollektivtrafik, fler måste kunna välja att åka kollektivt för idag är det svårt. Fler pendelbåtar som går på fler tider och sedan behöver båtarna gå lite snabbare. Men där tycker jag att Trafikverket ska vara med och finansiera för de blockerar vår väg under byggnation av förbifarten.

Hur tänker ni kring byggnation?

– Vi vill att det ska byggas mer, men då framförallt hyreslägenheter. Nu läggs det ut villamattor lite längre ut och det blir svårt att få till kollektivtrafiken och alla blir bilberoende. Bygger vi centrumnära, kanske på höjden men göra det snyggt, blir förutsättningarna för en bra kollektivtrafik bättre och dessutom bygger man mindre lägenheter så att ungdomar och äldre flyttar in.

Vad säger du om den väldigt jämna maktbalans som nu råder i kommunfullmäktige?

– Det kanske är dags att vara lite ödmjuk från moderaternas sida, det kan vara så att man inte kan driva fram kontroversiella beslut för det kommer att vara svårt att få igenom. Jag hoppas att ärendena förankras mer hos oss för som det ser ut idag, är det väldigt få ärenden som man först förankrar hos oss i oppositionen.

Är en koalition med andra oppositionspartier något som intressera ert parti?

– Ett samarbete som skulle innebära att vi kan ta över i kommunen är alltid intressant. Det är dags nu tycker jag, moderaterna har styrt väldigt länge.

Här kan du höra hela intervjun:

 

EWA LINNROS

Läs också