Mälaröarnas nyheters partiutfrågning

MN kommer i vårt radioprogram att intervjua samtliga partier i kommunen och ta reda på vad de lyckats genomföra denna mandatperiod och vad de tänker driva för frågor för kommande mandatperiod. Denna gång är det Kristdemokraternas Sivert Åkerljungs tur.

Vad har varit bra denna mandatperiod?

– Vi har haft ett bra allianssamarbete, vi som styr kommunen. Vård, skola och omsorg tycker jag är kommunens kärnverksamhet. Med tanke på hur högt vi ligger till i rankningar och enkäter inom dessa områden, har vi lyckats väl.

Vad har varit dåligt?

– Jag kan tycka att i vissa frågor, som exempelvis turerna kring Sanduddens skola, hade det varit bra att ge mer information till medborgarna. Det är något som vi inom Kristdemokraterna har diskuterat internt. Mer information och tydlighet är viktigt.

Annons

Ni ingår i Ekeröalliansen, hur mycket kan ni som enskilt parti påverka?

– Vi har god påverkan. Vi tre partier som ingår i alliansen, vi träffas regelbundet och vi gruppledare har kontakt med varandra varje vecka i många frågor. Det är ju så att har inget parti 51 procent, så måste man komma överrens och det är ett givande och tagande. Men vi kan påverka mycket.

Vad har Kristdemokraterna fått igenom?

– Kultur i vården. Sedan ett år tillbaka finns det nu kulturombud på alla de tre äldreboendena i kommunen. Kulturombuden, tillsammans med de äldre, tar fram vad de vill göra. Det kan vara en sångerska som kommer eller om de vill jobba med hantverk. Det är jag väldigt stolt över. Vi har också legat på när det gäller elevhälsan i skolan. En kommun måste ha färäldrastöd för småbarnsföräldrar, men vi har det ända upp till tonåren och det är unikt. Sedan är pendelbåten en annan sak vi drivit igenom.

Pendelbåten vill många ta åt sig äran för, Centerpartiet säger att det är deras verk.

– Pendelbåt vill ju alla partier ha, men går man tillbaka till 2010 och kollar vem som drev igenom att man skulle kunna åka pendelbåt på SL-kortet, så var det ett rent Kristdemokratförslag.

Annons

Ungdomsläget på öarna har senaste tiden varit oroligt. Hur tänker ni kring det?

– Vi lägger stort fokus på trygghetsfrågor. Vi var delaktiga till att vi fick en trygghetssamordnare i kommunen, vi utökade från två till fyra fältassistenter och vi tror att sådana saker som kameraövervakning i de centrala delarna, hämmar brottslighet. Det ungdomarna säger är där det är tryggt, det är där det är belyst och där det finns vuxna. Därför är det ett stort vuxen- och föräldraansvar som jag inte kan nog betona.

Vad vill ni driva igenom när det gäller trafiken?

– Det svåra är att det är Trafikverket som ansvarar för vägarna in och ut ur kommunen. Nu kommer Ekerövägen att breddas och pendelbåtstrafiken att utökas och vi är väldigt positiva  till att använda vattenvägarna, de finns klara. Sedan har vi i alliansen dragit igång en trafikutredning för att sätta lite fart.

Annons

Hur tänker ni kring byggnation?

– Vi går mot att bli en småstad. I och med utbyggnaden av Ekerö centrum, Träkvista torg och Stenhamra, får vi ett bra befolkningsunderlag tycker vi. Men efter de byggnationerna, vill vi ha en återhållsam byggnadstakt.

Varför ska man rösta på Kristdemokraterna?

– Om man tycker att politiken ska innehålla sådant som handlar om människovärdet, omsorg, familjepolitik, barnperspektiv och att man också tycker att de viktigaste besluten som rör familjen ska ske vid köksbordet och inte av klåfingriga politiker. Staten ska inte bestämma över sådant som exempelvis hur många mamma- eller pappaledighetsdagar man ska ha.

Hör hela intervjun här:

 

EWA LINNROS

 

Läs också