Mälaröarnas nyheters partiutfrågning

MN kommer i vårt radioprogram att intervjua samtliga partier i kommunen och ta reda på vad de lyckats genomföra denna mandatperiod och vad de tänker driva för frågor för kommande mandatperiod. Denna gång är det Öpartiets Desirée Björks tur.

Vad har varit bra denna mandatperiod?

– Det största var att Sanduddens skola inte såldes. Där var Öpartiet bidragande i och med att det blev en återremiss. Man använde sig av våra yrkanden i barn- och utbildningsnämnden, vilket resulterade i att det blev en minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige.

Annons

Vad har varit dåligt?

– Det dåliga var att alliansen på nytt försökte sälja ut delar av Ekerö bostäder, men det blev inget av det som tur var.

Vad har Öpartiet påverkat under mandatperioden utöver Sanduddens skola?

– Ända sedan vårt parti startade kan vi se att vi har påverkat mycket genom våra motioner. Alliansen har ofta avslagit dem så de har ansett dem som behandlade. Men efter ett tag har vi sett att de har genomförts i alliansens namn. De har ”stulit” våra motioner.

Vilken är Öpartiets hjärtefråga?

– Det är demokratifrågorna och de var också anledningen till att Öpartiet startade. Vi anser att demokratin är undermålig i kommunen. Man kan bara titta på hur man hanterade besluten kring Ekebyhovskolan och Sanduddens skola. Det finns inte någon dialog med dem som var berörda av beslutet. Vi tycker att det är a och o i en demokrati, man måste kunna påverka även mellan valen.

Vad vill ni driva igenom när det gäller skolan?

– Vi anser att vi inte ska fortsätta att hyra de så kallade paviljongerna för det blir en väldigt dyr kostnad för kommunen i längden. Vi hade kunnat bygga många skolor för de pengarna. Men framförallt vill vi se till att det blir mindre barngrupper.

Ungdomsläget på öarna har senaste tiden varit oroligt. Hur tänker ni kring det?

– Vi behöver bli fler vuxna som rör sig ute. Vi bör ha kontakt med de olika aktörerna som finns som kyrkan, Röda korset, idrottsföreningarna och framförallt se till att ungdomarna har fungerande fritidsverksamheter.

Hur tänker ni kring byggnation?

– Vi tycker att det är positivt att man har satt igång byggnationen men det borde skett tidigare, nu blir det en jätteboom. Vi tycker också att det är bra att man börjar titta på ytterområdena och även bygger där.

Vad vill ni driva igenom när det gäller trafiken?

– Det kommer inte att bli bättre för att vi får förbifarten och fyra filer. Vi tycker att det är ett lämpligt tillfälle att man lägger in spårbunden trafik i den fjärde filen mellan exempelvis Nockebybanan och Ekerö centrum.

När det gäller att komma till makten, är ni öppna för samarbete med andra partier och i så fall, vilka?

– Vår logga talar mycket om vänster- och högersidan.Vi har ett rött ö och blåa vågor. Det är för att vi vill att man gör det bästa för Ekerö kommun, oavsett vilken sida man kommer från. Vi ser gärna att det kan bli blocköverskridande politik efter valet så att vi får bort det stora moderatfästet. Vi vill gärna ingå i ett större sammanhang.

Varför ska man rösta på Öpartiet?

– För att få en mer öppen och demokratisk kommun där medborgarna ges möjlighet till insyn. Vi tycker att väldigt mycket sker bakom lyckta dörrar. Vi vill exempelvis gärna se öppna nämndsammanträden. Vi har också lagt en motion om att man ska kunna ge förslag till de olika nämnderna. Om det för fler än 25 ”gillningar” , då skulle ärendet gå vidare till den nämnd som det tillhör. Vi vill även få med ungdomarnas röst och har därför föreslagit att man ska starta ett ungdomsråd.

EWA LINNROS

Hör intervjun här:

 

Läs också