Mälaröarnas nyheters partiutfrågning

I MN:s radioprogram intervjuas samtliga partier i kommunen om den gångna mandatperiod och vilka frågor de tänker driva för den kommande. Denna gång är det Sverigedemokraternas Jimmy Fors tur.

Sverigedemokraterna har haft två mandat, men har inte medverkat aktivt i fullmäktige.

– Det beror på en uteslutning och en flytt från kommunen. Det är bara att beklaga men det känns skönt att vi nu går till val med ett starkt gäng kandidater.

Vad har varit bra denna mandatperiod?

– Vi har kunnat bygga upp en starkare grund att stå på under de här fyra åren. Det gäller inte bara för oss som kommunförening utan det gäller partiet i stort i Sverige.

Vad är partiets hjärtefråga?

– Det är trygghet genom hela livet. Det handlar om trygghet i skolan, att få en bostad när det är dags att flytta hemifrån och trygghet i ålderdomen.

Vad vill ni driva igenom när det gäller trafiken?

– Det handlar om allt från slitna vägar och utbyggnad av vägar. Som kommun är det bra om man jobbar åt det hållet att försöka minska glappet mot landstinget. Som kommun står man inte med ensamt mandat när det gäller planeringen av vägar. Där får man ge alliansen ett litet plus att de har jobbat ganska bra med att minska glappet.

Vad tänker ni kring skolan?

– Det är sorgebarnet i Sverige tyvärr. Visst, nu ser man att betygen går upp men samtidigt visar andra statistiker att kunskapen går ner, så dessa statistiker går inte hand i hand. Vi vill se en skola med ordning och reda. Vi vill förstatliga skolan igen på grund av att man kan dra vissa slutsatser av att förfallet började i samband med kommunaliseringen. Med ett förstatligande tror jag att det blir en mer likvärdig skola. Vi vill ha en skola med nolltolerans mot våld, hot och mobbning och att man tar tag i problemen snabbt.

På vilket sätt ska man få bukt på det oroliga ungdomsläget anser ni?

– Mälaröborna ska leva i en trygg miljö oavsett vilken tid på dygnet de är ute. Vi vill att polisstationen ska bemannas igen, poliser och väktare ska röra sig  speciellt i områden där risken är extra hög för stök och bråk. Det gäller också att ta tag i de destruktiva gängbildningarna som sker innan de riktigt har fått rot.

Hur tänker ni kring byggnation?

– Först och främst vill vi bevara öarnas traditionella familjevänliga och småskaliga samhällsmiljö. Sedan, hur vi ska få ut ungdomarna på bostadsmarknaden. Det är helt klart att vi måste bygga, men vi vill inte att kommunen ska förlora småskaligheten. Vi motsätter oss förtätning.

Hur ska ska bygga utan att förtäta?

– Det kan vara att man bygger upp nya bostadsområden men framförallt att bygga hyresrätter till rimliga priser så att våra unga kommer ut på marknaden. Vi ska framförallt bygga för mälaröborna, både unga och gamla. Vi motsätter oss att nyanlända på öarna går före i bostadskön.

Men hur ska man hjälpa de nyanlända?

– Har man ingen hjälp att ge, då blir det svårt. Det kan inte vara så att vi sätter Mälaröborna åt sidan. På Söderströmsgården gick ena korridoren till asylsökande, samtidigt nekades två gamlingar plats på ålderdomshem och har istället erbjudits plats i andra kommuner. Det är beklagligt.

Varför ska man rösta på SD?

– Vi sätter mälaröborna först. När det gäller trygghet står vi som garant för att man ska känna trygghet genom livets olika skeden. 

På vilket sätt kan ni garantera detta?

– Vi ger den garantin att vi kommer att jobba för det.

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också