Mälaröborna gör sig redo för mottagande

Runt om i kommunen förbereds det för att ta emot ukrainska flyktingar. I Stenhamra rustas till exempel ett boende som ska ge plats för 50 personer. Många Mälaröbor bereder också plats i sina bostäder samt skänker kläder och andra förnödenheter.

Aldrig tidigare har väl svenskarna engagerat sig så starkt i ett krig, som under de veckor som förflutit sedan Ryssland invaderade Ukraina. I Ekerö kommun mobiliseras det för fullt bland privatpersoner, föreningar och i kommunen. Flera av dem som arbetar aktivt med flyktingmottagande och integration berättar om den starka viljan att hjälpa.

– Varje gång jag öppnar min dator har jag fått mejl från personer som vill bidra med kläder och förnödenheter eller som har en bostad som de kan tänka sig att upplåta, berättar Karin Gustafsson, integrationssamordnare på Ekerö pastorat.

Hon beskriver hur erfarenheterna från den stora flyktingströmmen 2015 och den organisation som byggdes upp då, kommer till stor användning när man nu förbereder inför att sannolikt ta emot ett stort antal flyktingar från Ukraina. Än så länge har emellertid endast ukrainska medborgare som bosätter sig hos anhöriga eller vänner i kommunen, anlänt till Ekerö. Hur många dessa är finns det inga uppgifter om.

Snart tror man dock att läget kommer att vara annorlunda med tanke på mängden ukrainska flyktingar som kommer in i landet dagligen. För dem som registrerar sig enligt Massflyktsdirektivet har Migrationsverket ansvar för att ordna med boende och de har bett kommunerna om hjälp med att få fram tillfälliga platser.

– Kommunen har meddelat Migrationsverket att vi ställer i ordning 50 evakueringsplatser som kan användas tills de hittar andra boenden, förklarar Lena Törnblom Löfquist, samordningschef på Ekerö kommun. 

Just nu pågår arbetet med att färdigställa dessa platser i Stenhamra och man tror att de kommer kunna tas i bruk inom det närmaste. Lena Törnblom Löfquist berättar också att det finns en möjlighet för flyktingar att söka sig till Ekerö kommun på egen hand, men att det då innebär att man själv får ordna med och betala för sitt boende.

Sandra Malmborg, Färingsö församling, samordnar den insamling av föremål som skänks av Mälaröborna till boendet. Hon är överväldigad över den vilja att hjälpa till som hon redan sett och hoppas nu på fortsatt stöd.

 – Det som är mest akut just nu är barnvagnar, barnstolar, skötbord, spjälsängar med tillbehör och babysitters, allt måste vara helt och rent. På fredag öppnar vi en mottagning på Stockbygården som kommer vara öppen tre dagar i veckan under vissa tider, förklarar hon och flaggar för att det framöver även kommer att behövas andra saker, men att de i första skedet koncentrerar sig på det som det är störst behov av.

På frivilligsidan förväntas det också bli ett stor efterfrågan av engagerade volontärer. Kommunen har lagt upp en länk till intresseanmälan för volontärer på hemsidan och den ideella föreningen Välkommen till Mälaröarna, håller som bäst på och organiserar sig för att fånga upp alla ideella krafter så att de kan möta de kommande behoven. 

– Om man har möjlighet att erbjuda plats utan ersättning till någon under kortare eller längre tid är det möjligt att göra detta via Airbnb. Till dem som har en bostad som de istället vill hyra ut, vill jag också passa på att påminna om att vi fortfarande har många nyanlända som måste flytta från kommunen efter att de fyra år som de får hjälp med bostad, löper ut, säger Karin Gustafsson.

LO BÄCKLINDER

Läs också