Mälaröborna handlar REKO

Mälaröborna handlar REKO

Fenomenet REKO-ringar, som mer börjar likna en folkrörelse, har under de senaste åren haft en explosionsartad utveckling i Sverige. I somras startades Mälaröarnas egen variant, som nu efter några månader har nära två och ett halvt tusen medlemmar i sin Facebookgrupp.

Sveriges första REKO-ring startades i Grästorp 2016 efter franska och finska förlagor och därefter har ett stort antal grupper bildats. Genom Facebookgrupper får lokala producenter och konsumenter kontakt med varandra och gör upp om köpet i förväg. Detta gör att själva utlämningen går snabbt när kunderna sedan får sina varor vid gemensamma utlämningstillfällen.

– För min del började det med att jag har blivit allt mer engagerad i att handla lokalt och ekologiskt. Men jag insåg snart att jag fick åka runt väldigt mycket och ville hitta ett sätt att göra det enklare, berättar Tess Kolam, initiativtagare till REKO Mälaröarna, som den lokala gruppen på Mälaröarna heter på Facebook.

Tillsammans med ett par andra administratörer av gruppen, som arbetar helt ideellt, ser hon till att planera in utlämningarna och annat administrativt, medan producenterna själva lägger upp sina erbjudanden inför varje tillfälle. Det kan vara allt från honung och egenodlade grönsaker, till ägg, bröd, kött och förädlade produkter som färdiglagad mat och marmelader.

Kunderna bokar sedan direkt med producenter, betalar i förskott och kan sedan hämta sina varor på infartsparkeringen vid Tappström vid en given tidpunkt. Under skördetiden var det utlämning varannan vecka på Ekerö, men i november har det varit en gång i månaden.

– Det har varit enormt stor intresse bland mälaröborna för det här och framförallt säger många att det är otroligt roligt att få träffa personen bakom produkten. Vi har också fått jättemycket positiv respons på att det är luftiga köer och att det går väldigt snabbt och smidigt att hämta sina varor, säger Tess Kolam.

LO BÄCKLINDER

Fakta REKO
REKO står för ”Rejäl konsumtion”.
Hushållningssällskapet har fått i uppdrag av Jordbruksverket att beskriva vad REKO är samt underlätta och främja etableringen av nya REKO-ringar. Målet är att det ska finnas REKO-ringar i hela Sverige.
I september 2020 fanns det drygt 200 REKO-ringar i Sverige med drygt 700 000 medlemmar i de olika Facebook-grupperna.

Källa: Hushållningssällskapet

Läs också