Mälaröborna känner sig trygga

Under våren har 556 mälaröbor, mellan 16 och 85 år, svarat på en undersökning om den upplevda tryggheten i kommunen. Resultatet visar bra betyg och att Ekerö kommun står sig väl jämfört med andra områden i länet.

Sedan 2020 genomförs årliga trygghetsmätningar i region Stockholm. Detta för att kunna utveckla polisens och kommunens arbete och även mäta effekterna av det arbete som görs. Den senaste undersökningen gjordes våren 2021 och visar att den upplevda tryggheten Mälaröarna ligger högt.

– Att få människor att känna sig trygga och säkra är en av samhällets absolut viktigaste uppgifter och något som vi i kommunen satsar på. Det är därför vi är glada att den upplevda tryggheten i Ekerö kommun fortsatt ligger högt, säger Adam Reuterskiöld, (M), kommunstyrelsens ordförande.

Men trots höga betyg inom flera områden visar undersökningen att det finns förbättringspotential när det kommer till otrygga platser, närvaro av polis och utsatthet för brott.

– Undersökningen visar att allmänheten känner sig otrygg på kvällstid i framförallt Stenhamra och Ekebyhov – Träkvista – Väsby, säger Marie-Louise Mattsson, kommunpolis och förklarar att man därför kommer lägga extra tid på närvaro och synlighet i de områdena.

HELEN BJURBERG

Läs också