Mälaröborna preppar för kris

I överlevnadsbutiken på Ekerö ekar hyllorna tomma och många kontaktar kommunen med frågor om beredskap. Mälaröborna förbereder sig för kris. Och det är bra, tycker Stefan Persson, säkerhetschef på Ekerö kommun.

– Vi ska vara tydliga med att det inte finns något direkt hot mot oss, men det är alltid bra att vara förberedd.

Under många år har det svenska försvaret och beredskapen i landet monterats ned, så även på Mälaröarna. VMA-tutan (Viktigt meddelande till allmänheten) en del av det så kallade Hesa Fredrik-larmet, har minimerats och idag finns bara ett signalhorn kvar, på brandstationen i Ekerö centrum.

– Man har släckt ner ett antal tutor på Mälaröarna och de går inte att återaktivera eftersom systemet är utbytt, säger Stefan Persson och förklarar även att det nya systemet kritiserats eftersom det låter mindre än det gamla.

Han berättar att han och hans kollegor uppmärksammade risken med nedmonteringen redan vid en risk- och sårbarhetsanalys 2019, men att pandemin sedan kom emellan.

  Nu har vi ansökt till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om att få bygga ut med sex eller sju nya tutor, i tätortsbandet på Ekerö och i Stenhamra och jag hoppas att vi snart kommer få klartecken på det.

Skyddsrummen i Sverige är något som inte heller prioriterats på många år. När man byggt nya bostäder har det inte funnits krav på skyddsrum och tillsynen av dem som funnits sedan tidigare och som MSB ansvarar för, har inte varit den bästa, menar Stefan Persson.

– Det har gjort att vi inte hängt med i utvecklingen och idag har vi inte tillräckligt med skyddsrum, men jag hoppas att det kommer blir bättre framöver, säger han och menar att

MSB kommer börja ställa krav på skyddsrum i nya flerbostadshus och större skolor.

Han förklarar samtidigt att skyddsrum inte är tänkt att behövas i glesbygd.

– Det är i tätort, där man kan ha svårt att utrymma, som skyddsrum behövs. I glesbygd finns inte samma hotbild och där har man möjlighet att ta skydd i sina egna källare och andra utrymmen.

På Mälaröarna finns idag 31 skyddsrum med plats för 4 096 personer. Sex stycken av skyddsrummen är kommunala. Resterande ligger i privata fastigheter och det är varje fastighetsägares ansvar att se till att de är i gott skick. Många skyddsrum har använts till annat genom åren, vilket också är tillåtet, men lagen säger att man har 48 timmar på sig att tömma dem om det skulle behövas, förklarar Stefan Persson.

– Det är väl det positiva med situationen i världen just nu, att många ser över sina skyddsrum och gör dem redo för att nyttjas, säger han och försäkrar att kommunens egna skyddsrum också är i bra skick.

Att oron bland invånarna i kommunen är stor just nu har han full förståelse för, ändå vill han vara tydliga med att det inte finns något hot för fysiskt våld mot Sverige i dagsläget. Själv är han mer orolig för cyberattacker eller långa strömavbrott, som kan skapa problem i vårt samhälle, men samtidigt är han trygg med den beredskap som finns i kommunen.

– Vi har en övergripande åtgärdsplan som visar hur vi ska agera vid avbrott i samhällsviktiga funktioner för att kunna fortsätta fungera som kommun.

Men det är också viktigt att varje individ tar sitt ansvar och förbereder sig själv och sin hemberedskap på bästa sätt.

– Även om kommunen har ansvar för medborgarna så kommer inte alla kunna få hjälp lika snabbt, vid en eventuell krissituation, säger han.

Kommunen förbereder sig också för att införa ett antal trygghetspunkter på Mälaröarna, dit medborgare kan vända sig vid en eventuell kris, för värme, information och olika typer av hjälp och stöd. Hur många och var de kommande trygghetspunkterna kommer vara är inte klart ännu.

HELEN BJURBERG

Läs också