Mälaröbornas krav till Arriva: Fixa busskaoset!

Reaktionerna på vår artikel om busstrafiken på Adelsö har varit massiva. Många läsare menar att det är fler än adelsöborna som är drabbade. Och att Arrivas bortförklaring om att förseningarna skulle bero på vägbygget inte håller.

Joanna Dickinson på Helgö är en av dem som hört av sig till oss efter vår förra artikel om busskaoset. Under flera års tid var hon rejält missnöjd med den dåligt fungerande busstrafiken.

– Jag och mina barn är beroende av buss 309 för pendling till skola, jobb, fritidsaktiviteter och service. De förseningar och inställda turer som dagligen drabbade oss betydde att vår vardag var helt oförutsägbar, berättar hon och förklarar att hon gång på gång klagade till SL:s kundtjänst utan att det ledde någonstans. Till slut loggade hon alla förseningar och inställda bussar och lämnade över till trafikdirektören på SL och efter det blev det bättre.

– Nu är det mestadels okej, men turer uteblir dessvärre fortfarande. Senast igår avgick den utan att invänta anslutningsbussen från Brommaplan och lämnade åtta resenärer att vänta, i mörker och regn, en timme på nästa buss, säger hon.

Flera av Mälaröarnas läsare menar att andra busslinjer på öarna fortfarande har problem och många anser att det tycks vara lågt prioriterat bland beslutsfattare. Joanna Dickinson anser att kommunen borde bry sig mer om hur mälaröbornas busstrafik fungerar.

– Kommunen kallar sig ekokommun, men satsar mest på bilparkeringar, säger hon.

Hon menar också att resegarantin, som man hänvisas till när man ringer in till SL, inte är någon lösning för de flesta.

– När det var som värst skulle vi behövt använda den flera gånger i veckan. Det blir alldeles för många utlägg, säger hon.

Hon får medhåll av Gunilla Haag, som bor på Södermalm i Stockholm, men har vuxit upp på Mälaröarna och har sitt landställe vid Kumla by på Färingsö. Enligt henne har det varit stora problem med anslutningsbuss 315 från Svanhagen i många år.

– Fast det är en anslutningsbuss som ska stå och vänta in resenärerna där, så är det mer regel än undantag att den inte står där när man kommer, säger hon och tillägger att ett av problemen är att kommunikationen mellan bussarna inte tycks fungera.

Micke Wallin, som dagligen åker från hemmet i Skogsbo på Färingsö till jobbet på Ekerö, upplever samma problem.

– Tiderna på tavlorna ändras ideligen och det står att bussen är försenad på grund av framkomlighetsproblem, fast det är långt ute på Färingsö och knappt någon trafik alls.

Om bussen inte står vid Svanhagen när han kommer från Ekerö kan det betyda att det är en och en halv eller två timmar till nästa buss kommer.

– Är det då sent och vinter är det inte lustigt att sitta där och vänta. Ibland är det också barn och gamla som blir sittande.

Det har hänt att han försökt lifta för att komma hem snabbare.

– Men det är ju ingen som vågar plocka upp en 56-årig gubbe med skägg, säger han med ett uppgivet skratt.

Ludvig Engellau, projektledare för kommunikation och marknadsföring på Arriva, som återigen får chansen att förklara bussproblemen på Mälaröarna vidhåller att de är kopplade till vägbygget.

– Det är missvisande att kalla det för busskaos när det handlar om trafikkaos. Våra bussar blir förstås påverkade av bygget på Ekerövägen, precis som all annan trafik, säger han och menar att följd

effekten kan bli lång, vilket han menar också är förklaringen till att förseningarna löper över hela dagen och inte bara vid rusningstid.

– När vi tittar på de klagomål om förseningar som inkommit så ser vi tydligt att de sammanfaller med saker som skett i byggprojektet.

Han beklagar att bussar ibland uteblir och finner det olyckligt, särskilt om det drabbar barn, men menar att det kan ha flera förklaringar. Han förnekar dock att det skulle handla om brist på förare eller bussar. Likaså att anslutningsbussarna som har svårigheter att tajma varandra skulle ha med något annat än förseningar relaterat till vägbygget att göra. Han ser inte heller att det skulle gå att lösa genom att  chaufförerna  kommunicerar bättre med varandra.

– Busschaufförernas uppgift är att köra bussen och hålla tiderna, inte att kommunicera. Att prata i telefonen när man kör är inte säkert och säkerhet är a och o för oss, säger han.

Däremot förklarar Ludvig Engellau att Arriva just nu ser över vad de skulle kunna göra för att lindra de problem som uppstår i samband med väggbygget.

– Jag kan inte presentera några lösningar nu men förhoppningsvis kommer vi kunna ha några åtgärder klara till årsskiftet. Vårt mål är att leverera en så bra busstrafik som möjligt.

Tills vidare är hans råd till den som ska åka buss på Mälaröarna att se till att ha god marginal. Den som upplever problem hänvisar han till SL:s kundtjänst.

– Det bästa är att framför sina synpunkter. Det är enda sättet för oss att få veta vad våra resenärer inte är nöjda med.

HELEN BJURBERG

Läs också