Många döda träd måste gallras

Många döda träd måste gallras

En större del träd var drabbade av granbarkborre

Skogs-sällskapet gallrar åter skog på Jungfrusundåsen. Detta jobb är en fortsättning på förra årets gallringsjobb då det visade sig att en mer omfattade gallring behöver göras på grund av angrepp av granbarkborre.

Skogssällskapets förvaltning AB fick i uppdrag av kommunen 2015 att genomföra skogliga åtgärder på Jungfrusundsåsen för att gynna friluftsliv och naturvård. Kommunen fick då rådet att området behövde gallras då det fanns stor risk att träd ramlade omkull på grund av röta. Då det är ett populärt friluftsområde och vissa träd står nära bebyggelse, anser kommunen det nödvändigt att göra åtgärder innan en olycka sker. Ovanligt många träd har också dött i skogarna då det regnat väldigt lite. Granar som är torra har angripits av granbarkborrar som dödar trädet. För att inte de döda träden ska utgöra fara för människor och för att försöka stävja spridningen av dessa skalbaggar, är ytterligare avverkning nödvändig.

– Vid förra årets gallringsjobb upptäcktes att en större del träd var drabbade av granbarkborre. Därför behöver vi fortsätta gallringen eftersom vi inte  hann klart, förklarar Kersti Burm, utemiljöförvaltare i kommunen.

Hur mycket ska gallras i denna omgång?

– Det får vi se längs arbetets gång, det beror helt på hur många träd som är angripna. Granbarkborre har angripit våra skogar hårt. Målet är att skogen ska må bra och ska leva vidare för nästa generation, säger Kersti Burm.

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på granskogar. Den förökar sig främst i färska vindfällen av gran.

Arbetet på Jungfrusundsåsen sker mestadels med skogsmaskiner, men även med skogsarbetare. Fällt virke och det mesta av grenar kommer att avlägsnas.

EWA LINNROS

Läs också