Många nya hushåll i kommunen

Är byggtakten ”varsam” som alliansen förespråkat?

Det byggs för fullt på Mälaröarna, samtidigt växer bilköerna och förskolor och skolor får allt större barngrupper. Närmar vi oss en infarkt eller finns det en trygg plan som följer exploateringstakten? Vi bjöd in Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande och från oppositionen Ulrika Sandin (MP) för att debattera ämnet i vårt radioprogram.

Hör intervjun här:

http://arkiv.malaroarnasnyheter.se/Radio_files/Debatt 28.9.Mp3

Under 2016 och fram till augusti 2017 har det byggts 197 enbostadshus och 120 lägenheter i flerbostadshus i kommunen. Och byggnationen fortsätter, ett exempel är de sex punkthusen med 80 nya hyreslägenheter vid Wrangels väg, och all byggnation beräknas stå klar kring årsskiftet 2018/2019.

Flera detaljplaner med planer för ännu fler bostäder är på gång och flerbostadshus ser ut att göra sitt intåg i tidigare sommarstugeområden. Men allt detta kräver mera platser på skolorna och en infrastruktur som kan svälja alla nya invånare.

ANNONS

I Ekeröalliansens plattform skriver man:

”Vi vill aktivt verka för att Ekerös expansion sker på ett sådant sätt att varken miljö- eller kulturvärden eller framtida utveckling äventyras. Detta görs bäst genom en varsam utbyggnadstakt.” Vidare står det att: ”Vi kommer att gå från att vara en utpräglad landsortskommun och utvecklas till vår vision av småstad. Ekerö kommun ska utvecklas med försiktighet och omtanke och bevara sin nuvarande karaktär.”

Hur väl följer man detta?

– Jag tycker att vi följer den intentionen ganska bra fortfarande. Jag tror att vår vision om småstaden innefattar att vi vill utveckla Ekerö på ett sätt som gör att vi behåller Ekeröandan, som innebär att vi ses på torget och hälsar på varandra och bryr oss om grannen. Samhällsbygge handlar inte bara om hur husen ser ut utan också om att skapa mötesplatser och möjligheter för invånarna att utöva sporter, kommenterade Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

I MN:s förra nummer kunde man i kolumnen läsa om stugor i Rödsten som kommer att rivas och där det förmodligen kommer att byggas stora villor. Här ett av många exempel på hur miljö- och kulturvärden påverkas och den nuvarande karaktären försvinner.

– Det är svårt att kommentera enskilda ärenden, men det här har Ekerö kommun ingenting med att göra. Det är ett förhållande  mellan NCC som är markägaren och de hyresgästerna som de har haft här. Men vi har ett system där vi kan ha

en detaljplan som ger en intention om vad man får bygga och inte, svarade Adam Reuterskiöld.

Gunilla Lindberg (L) som skrivit kolumnen, kommenterar hans uttalande om att kommunen inte har någonting att göra med stugorna i Rödsten.

– Om kommunen inte vill ha miljonvillor i Rödsten så blir de inte heller byggda eftersom kommunen äger detaljplanerna som Adam Reuerskiöld mycket riktigt säger.

Adam Reuterskiöld pekade på att kommunen måste ta ansvar för bostadsbristen i regionen och detta instämde Ulrika Sandin med.

– Det finns många fördelar med att Ekerö växer, som till exempel möjligheter att förhandla med landstinget om utökad kollektivtrafik. Vi har inga invändningar mot att man förtätar i tätort, men det blir däremot problematiskt när det gäller utbyggnader där inte infrastrukturen är förberedd för detta. Vi har också synpunkter på beskrivningen att kommunen ska utvecklas till en småstad. Detta gäller ju bara tätorten medan större delen av kommunen fortfarande kommer att utgöras av landsbygd, sa Ulrika Sandin.

EWA LINNROS

Läs också