Meningsfullt konstprojekt på Söderströmsgården

Den 9 maj var det vernissage för konstprojektet ”Mening” i Söderströmsgården i Stenhamra. Då visade 22 av boendets konstnärer upp de verk som de skapat under de senaste fem månaderna.

– Utgångspunkten för projektet var att utforska hur konsten kan bidra med livsglädje och gemenskap till de boende och projektets namn står för ”motivation, energi, närhet, individanpassat och gemenskap”. Det har varit särskilt angeläget det här året när de äldre inte har kunnat träffa sina anhöriga som de är vana vid, berättar projektledare Louise Stiernström, konstnär och hållbarhetsutvecklare.

Projektet lutar sig mot forskning som visar att samvaro och aktiviteter som främjar livsglädje kan bidra till att äldre får en positivare bild av sig själv, sin förmåga och sin identitet.

På ett corona-anpassat sätt har deltagarna ända sedan i december utforskat såväl olika material som teman. En av grupperna har provat lera, silkespapper och nåltovning.

– Det har varit väldigt roligt att prova något nytt och ett trevligt sätt att umgås på. Att använda leran var bra för både mina händer och mitt huvud, säger Marie Runnman.

Den andra gruppen har haft historia som sin utgångspunkt och bland annat  använt kultur- och fritidsnämndens publikation ”Kulturens övärld”, som högläsningsmaterial.

– Jag försöker alltid skapa projekt som bidrar till glädje och goda upplevelser för så många som möjligt.  Vi har även gjort digitala studiebesök på Artipelag och Nationalmuseet, säger Louise Stiernström.

Projektet har även tagit inspiration av konstverket ”Vid källan”av Karin Agélii, som är en fast installation i Söderströmsgårdens vinterträdgård. Även hon har, precis som deltagarna, inspirerats av platsens historia och natur.

Utställningen finns nu tillgänglig för såväl boende som besökare, att vandra runt i och uppleva tillsammans. Vissa verk är till och med så tredimensionella och taktila att den som inte ser ändå kan uppleva dem i lugn och ro.

– Att få leda det här projektet och använda både ögon, öron, tanke och hjärta för att skapa ”rum” för glädje och motivation har varit en fantastiskt roligt.  Det har inte minst väckt reflektioner, bidragit till lärande och skapat nya idéer.

LO BÄCKLINDER

Läs också