Mer eller mindre vilt på Mälaröarna?

Den rika rådjursstammen på Mälaröarna ställer ibland till det. I mitten av oktober hölls skyddsjakt i Närlunda för att minska problemet med djur som rör sig i bostadsområdet. Det skapade en del oro bland boende i närheten samt en undran över hur det ser ut med vilt generellt på öarna. 

Olle Lagerholm är en av Ekerö kommuns viltvårdare och ansvarig för området Adelsö-Ekerö-Munsö. Han var med under skyddsjakten och berättar att det inte finns någon anledning till oro.

– Vi följer alla säkerhetsregler som finns och avstår alltid från jakt om något avviker. Vi skjuter inte bland hus utan driver alltid djuren mot större gärden eller områden.

Anledningen till skyddsjakten i Närlunda var att det finns en stor skock med rådjur som håller till bland husen och förstör i trädgårdar. Två av bockarna i flocken är dessutom trebenta och man vill därför försöka minska antalet djur.

Jakten fick denna gång avbrytas då det rörde sig människor i området

– Vi ville driva rådjuren från Närlunda skola och ut mot gärdet vid Brunna för att ha ett säkert område att skjuta på. Dock var det människor i området och jakten avbröts. Vi kommer att försöka igen och kommer även då gå ut med information om skyddsjakten.

Det är kommunens vilt-

vårdare som ansvarar för skyddsjakten och Olle Lagerholm berättar att det ofta handlar om djur som förstör i trädgårdar eller på mark. Det handlar om både rådjur, vildsvin, bäver och fåglar.  

När det gäller vilt generellt på öarna så är förra årets statistik ännu inte färdigställd. Ett jaktår pågår mellan 1 juli och 30 juni vilket innebär att den statistik som snart släpps gäller för 2021 och på så vis släpar efter. Det är därför svårt att veta exakt hur det ser ut. Olle Lagerholm bekräftar dock att det är många rådjur och att stammen ökar. Tidigare års statistik visar däremot att älg-och vildsvinsstammarna minskar.

MARIA  FORSLUND

Läs också