Mikko är årets eldsjäl

Årets eldsjäl i Ekerö kommun är Mikko Axelsson som lägger ner mycket tid på att supporta ungdomar som håller på med e-sport. Som ordförande i Prima e-sports lokalförening har han som fokus att utveckla verksamheten så att alla ska känna sig välkomna.

I kommunens motivering till utmärkelsen hänvisar man till Mikkos starka engagemang i att utveckla föreningen i en positiv riktning och att öka förståelsen för sporten genom samarbete med andra lokala föreningar. Ett uttalat mål i föreningen är också att motverka mobbing och utanförskap, vilket Mikko ser som en viktig faktor.

– Allas lika värde är en grundbult. Vem som helst får vara medlem och alla deltar på sina egna villkor i de aktiviteter de vill, säger han och fortsätter:

– Vi jobbar tätt med kommunen och har fått en lokal Ekerö kulturskola som de har ordnat internet till. Där ordnar vi olika aktiviteter, även om det har blivit lite begränsat under pandemin, berättar pristagaren Mikko.

När det gäller prissumman på 10 000 kronor så låter han den gå direkt in i föreningens verksamhet.

– Det finns ett stort behov av pengar då vi försöker rusta lokalen med utrustning som gör att ungdomarna inte behöver släpa med sig sin egen.

LO BÄCKLINDER

Läs också