Milstolpe fick ny placering

Milstolpe fick ny placering

Under det pågående breddningsarbetet med Ekerövägen, hamnade en milstolpe för nära vägen. I slutet av november fick den en ny placering.

Milstolpen som är placerad längs med vägen i närheten av Kanton, har efter tillstånd från länsstyrelsen fått en ny placering cirka 10 meter från den gamla. Flytten har planerats länge och fundamentet har dokumenterats noga för att kunna byggas upp på samma sätt. På den nya platsen har marken schaktats och i botten har man lagt geotextilduk och kapillärbrytande stenkrossmaterial så att milstenen ska stå på en solid och tjälsäker grund.

Stenen som ingår i ett gammalt längdmätningssystem, har en inskription med en kungakrona, och ”¼ mil” samt initialerna G.F.L. Dessa tror man syftar på Gustaf Fredrik Liljenkrantz som var landshövding i Stockholms län mellan 1849 och 1867. Troligtvis har milstolpen tillkommit under denna tid.

Under hösten har även Trafikverkets entreprenör på Lovön påbörjat förberedelserna inför byggstarten av vägbreddningen mellan Tappström och Lindö tunnel. Bland annat har man satt ut färgkodade träkäppar längs med vägsträckan som kan indikera vägområdet efter breddningen av vägen eller markering av entreprenörens arbetsområde.

Läs också