Mindre vilt och fler jägare

Älg- och vildsvinsstammarna minskar på Mälaröarna, samtidigt som allt fler vill jaga.

– Vi behöver stanna upp och titta närmare på situationen, säger David Roos, vice ordförande för Mälarö jaktvårdskrets och samordnare för Mälaröarnas älgförvaltningsgrupp, som kallade till viltråd för alla med anknytning till vilt på Mälaröarna.

I Ekerö kommun har var tjugonde invånare jägarexamen och jakt bedrivs på så gott som alla större marker och fastigheter. Samtidigt görs bedömningen att både älg- och vildsvin minskar i kommunen. Med anledning av bland annat det bjöd Mälarö jaktvårdskrets den 28 april in samtliga jakträttsinnehavare, markägare, lantbrukare och andra med anknytning till vilt på Mälaröarna till viltråd på Klockargården vid Lovö kyrka för att diskutera och dela tankar om arternas utveckling på ön. 

Ett 40-tal personer kom och på plats var både representanter från Svenska jägareförbundet, Jägarnas riksförbund, älgförvaltningsgruppen, eftersöksorganisationen, jakttillsynsmannen, kommunjaktledaren,   ideella eftersöksjägare, det nya skyttegillet och markägare och jakträttsinnehavare från både stora och små marker på öarna

– Det var en succé, det var länge sedan vi samlade så många berörda från så många olika områden, säger David Roos och förklarar att ett viktigt syfte för mötet var att lyssna in olika perspektiv, både från de som lever på att odla och som påverkas av skador från vilt och de som lägger stor del av sitt liv på att förvalta vilt.

Under kvällen diskuterades hur vissa djurstammar sinar på öarna medan andra ökar och hur detta på bästa sätt kan mötas upp av jägarna.

– Både älg- och vildsvinsstammen har skjutits av så hårt på sina håll, vilket gör att man behöver stanna upp och fundera, förklarar David Roos.

Han menar att en storskalig inventering av älg och rådjur pågår och majoriteten av alla jaktlag deltar och vill aktivt bidra till hållbar förvaltning. 

De ökade jakttiderna för hornbärande rådjur som tillkommit under senare tid var, enligt David Roos en viktig fråga att diskutera, eftersom fler jaktmöjligheter kan innebära en risk för att skjuta bort stammen. Men även på den punkten var samsynen stor och många visar sig vilja avstå från vårjakten för att främja en frisk stam. Det finns också en enighet om att jaga mer bäver efter att en dramatisk ökning av bäverstammen skett på senare tid. 

Vildsvinsstammarna, som ökat under flera år, har däremot senaste året minskat dramatiskt i en hastighet som sällan skådats tidigare. Det ger anledning till oro då skälet inte är kartlagt, menar David Roos. Efter ett bekräftat fall av en dödlig salmonellasmitta hos vildsvin är samtliga jägare på Mälaröarna också ense om att vara extra observant och skicka in prover vid fynd av döda vildsvin. 

– Precis som med människor finns det massor av sjukdomar som kan få fäste. Jägare är väldigt måna om att djuren ska vara friska och stammarna stabila, säger han.

Men det viktigaste med vilt-

rådet, menade Davis Roos, var att få ett ansikte på sin jaktgranne och de olika lantbrukarna på öarna för att få höra allas olika perspektiv.  

–  Alla vill förvalta på ett klokt sätt och ingen vill göra fel, säger han och förklarar att planen framöver är att följa upp med nytt viltråd varje år.

HELEN BJURBERG

helen@malaroarnasnyheter.se

Läs också