Minskat valdeltagande

Det blev ett minskat valdeltagande när mälaröborna gick till valurnorna den 19 september för att rösta till kyrkovalet. När det kommer till mandatfördelningen skedde det också en del förändringar.

Det preliminära resultatet för Ekerö pastorat och Färingsö församling visar att det har skett lite förändring i mandatfördelningen. Fortfarande är dock Partipolitisk obundna i Svenska kyrkan (POSK) den största nomineringsgruppen i Ekerö pastorat med sina 47,5 procent av rösterna. I Färingsö församling är det Kyrkans väl, som har huvudparten av rösterna med 49,3 procent.

I Ekerö församling har valdeltagandet minskat från 25,28 procent till 22,59.

– Det är bara att konstatera att vi inte har nått ut till alla så som vi hade en förhoppning om. Jag hade hoppats på ett valdeltagande på 25 procent. Till nästa val kanske vi måste börja tidigare med vårt arbete, säger valnämndens ordförande Jan-Hugo Nihlén.

Det minskade deltagandet gäller även för Färingsö församling där 22,29 procent röstade 2017 men bara 19,12 procent i år.

Färingsö församling har vid detta val också minskat sin kyrkofullmäktige till 17 mandat istället för 25 som det var vid valet 2017.

– Hur många mandat det är styrs centralt och handlar om hur många röstberättigade som finns i församlingen. Med färre mandat blir det också ett mer lätthanterligt kyrkofullmäktige, säger Joakim Jonsson, informatör på Färingsö församling.

LO BÄCKLINDER

Läs också